TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SBS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SBS Hà Thị Thu Hồng       10,447,800            10,447,800  21/02/2022    0.00  
SBS Hà Thị Thu Hồng       14,329,800            3,882,000  18/02/2022  10,447,800  8.25  
SBS Hà Thị Thu Hồng       16,262,400            1,455,400  16/02/2022  14,807,000  11.69  
SBS Hà Thị Thu Hồng       16,462,400            200,000  15/02/2022  16,262,400  12.84  
SBS Hà Thị Thu Hồng       18,197,700            729,000  09/02/2022  17,468,700  13.79  
SBS Hà Thị Thu Hồng       19,490,000            665,500  20/01/2022  18,824,500  14.86  
SBS Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín       25,000,000            4,800,000  23/11/2021  20,200,000  15.95  
SBS Lưu Thị Lợi       9,000,000            6,000,000  10/11/2021  3,000,000  2.37  
SBS Lưu Thị Lợi       16,000,000            7,000,000  09/11/2021  9,000,000  7.11  
SBS Lưu Thị Lợi       24,018,160            8,018,160  08/11/2021  16,000,000  12.63  
SBS Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín       6,667,800            1,200,000  03/08/2021  5,467,800  4.32  
SBS Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín       8,237,500            1,148,500  30/07/2021  7,089,000  5.60  
SBS Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín       8,928,000            690,500  29/07/2021  8,237,500  6.50  
SBS Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín       11,194,800            1,504,200  22/07/2021  9,690,600  7.65  
SBS Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín       11,433,800          239,000    21/07/2021  11,194,800  8.84  
SBS Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín       12,933,800            1,500,000  20/07/2021  11,433,800  9.03  
SBS La Mỹ Phượng       10,263,610            280,000  23/06/2021  9,983,610  7.88  
SBS La Mỹ Phượng       11,414,910            100,000  21/05/2021  11,314,910  8.93  
SBS Nguyễn Ngọc Thanh Huyền Con  Nguyễn Văn Thành  Giám đốc chi nhánh  100,000    100,000  18/12/2020  15/01/2021    100,000  25/12/2020    0.00  
SBS La Mỹ Phượng       10,614,910          1,000,000    14/12/2020  11,614,910  9.17  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.