MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SAS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SAS Công ty TNHH Thương Mại Duy Anh       2,948,900    24/08/2020  24/09/2020  2,948,900    25/08/2020  2,948,900  2.21  
SAS Lưu Quốc Hoàng Thành viên BKS      5,000    5,000  27/05/2019  25/06/2019    5,000  29/05/2019    0.00  
SAS Cao Hữu Minh Nhựt Chồng  Nguyễn Minh Ngọc  Phó Tổng GĐ  166,500    50,000  25/04/2018  02/05/2018          0.00  
SAS Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương   Lê Hồng Thủy Tiên  Thành viên HĐQT không điều hành  33,290,200  50,000    12/04/2018  19/04/2018  50,000    15/04/2018  33,340,200  24.98  
SAS Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu       20,338,400  200,000    06/12/2017  19/12/2017  200,000    06/12/2017  20,538,400  15.39  
SAS Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu       19,199,000  1,339,400    27/11/2017  29/11/2017  1,139,400    29/11/2017  20,338,400  15.24  
SAS Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương   Lê Hồng Thủy Tiên  Thành viên HĐQT không điều hành  31,629,500  1,660,700    27/11/2017  29/11/2017  1,660,700    29/11/2017  33,290,200  24.95  
SAS Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương   Lê Hồng Thủy Tiên  Thành viên HĐQT không điều hành  31,629,500  3,000,100    09/11/2017  12/11/2017        34,629,600  25.95  
SAS Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP   Huỳnh Thị Diệu  Trưởng BKS  67,064,500    3,944,500  11/01/2017  06/02/2017    1,560,300  06/02/2017  65,504,200  49.08  
SAS Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương   Lê Hồng Thủy Tiên  Thành viên HĐQT không điều hành  31,629,500  1,401,400    05/01/2017  02/02/2017      02/02/2017  31,629,500  23.70  
SAS Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP       67,065,000    3,945,000  05/12/2016  03/01/2017    500  03/01/2017  67,064,500  50.25  
SAS CTCP Hoàn Lộc Việt       15,791,094            15,780,000  23/03/2016  11,094  0.01  
SAS Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu       3,419,000          15,780,000    23/03/2016  19,199,000  14.39  
SAS CTCP Hoàn Lộc Việt       26,380,594            10,589,500  17/03/2016  15,791,094  11.83  
SAS Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương       21,040,000  10,589,500    17/03/2016  14/04/2016  10,589,500    17/03/2016  31,629,500  23.70  
SAS CTCP Hoàn Lộc Việt       29,073,794            207,100  15/04/2015  28,866,694  21.63  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.