MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SAB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SAB Heineken Asia Pacific PTE.LTD       7,674,000            5,199,200  14/11/2019  2,474,800  0.39  
SAB Nguyễn Văn Lộc Anh  Nguyễn Văn Minh  Thành viên BKS  3,000            3,000  25/03/2018    0.00  
SAB Nguyễn Văn Lộc Anh  Nguyễn Văn Minh  Thành viên BKS          3,000    14/03/2018  3,000  0.00  
SAB Công ty TNHH Vietnam Beverage               343,642,587    28/12/2017  343,642,587  53.59  
SAB Bộ Công thương       574,519,134    343,662,587  17/12/2017  15/01/2018    343,642,587  28/12/2017  230,876,547  36.00  
SAB Bùi Ngọc Hạnh Thành viên HĐQT      3,650    3,000  14/12/2017  12/01/2018    3,000  19/12/2017  650  0.00  
SAB Nguyễn Văn Minh Thành viên BKS      1,600    1,600  10/12/2017  08/01/2018      08/01/2018  1,600  0.00  
SAB Nguyễn Thị Thu Hà Em  Nguyễn Thành Nam  Tổng GĐ  1,000    990  02/11/2017  20/11/2017          0.00  
SAB Nguyễn Văn Minh Trưởng BKS      2,600    1,000  22/10/2017  21/11/2017    1,000  21/11/2017  1,600  0.00  
SAB Bùi Ngọc Hạnh Thành viên HĐQT      7,300    3,650  15/08/2017  14/09/2017    3,650  20/08/2017  3,650  0.00  
SAB Nguyễn Văn Minh Thành viên BKS      3,600    1,800  23/07/2017  21/08/2017    1,000  21/08/2017  2,600  0.00  
SAB Nguyễn Thị Thu Hà Em  Nguyễn Thành Nam  Tổng Giám đốc  6,000    5,000  20/07/2017  17/08/2017    5,000  14/08/2017  1,000  0.00  
SAB CTCP Thương Mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ       41,200    41,200  31/05/2017  06/06/2017    41,200      0.00  
SAB CTCP Thương Mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ       38,800    38,800  29/05/2017  27/06/2017          0.00  
SAB CTCP Thương mại Bia Sài Gòn miền Trung       37,140    37,140  29/05/2017  27/06/2017    37,140  21/06/2017    0.00  
SAB CTCP Thương Mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ       80,000    80,000  23/04/2017  22/05/2017    41,200  22/05/2017  38,800  0.01  
SAB CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu       28,500    28,500  16/04/2017  15/05/2017    28,500  09/05/2017    0.00  
SAB CTCP Thương mại Bia Sài Gòn miền Trung       100,000    100,000  16/04/2017  15/05/2017      13/05/2017  37,140  0.01  
SAB Nguyễn Thị Thu Hà Em  Nguyễn Thành Nam  Phó Tổng GĐ  6,000    4,000  04/04/2017  03/05/2017      04/05/2017  6,000  0.00  
SAB CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông       21,000    21,000  02/04/2017  27/04/2017    21,000  16/05/2017    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.