MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK RCC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 16.5 (0.00 %)    -15,707,523   
31/05/2023 16.5 (0.00 %)    -15,707,523   
29/05/2023 19.2 (0.00 %)    15,707,523  0.01% 
26/05/2023 19.2 (0.00 %)    15,707,523  0.01% 
25/05/2023 19.2 (0.00 %)    15,707,523  0.01% 
24/05/2023 19.2 (0.00 %)    15,707,523   
23/05/2023 19.2 (0.00 %)    15,707,523   
22/05/2023 19.2 (0.00 %)    15,707,523  0.01% 
19/05/2023 19.2 (0.00 %)    15,707,523  0.01% 
18/05/2023 19.2 (0.00 %)    15,707,523   
17/05/2023 19.2 (0.00 %)    15,707,523   
16/05/2023 19.2 (0.00 %)    15,707,523   
15/05/2023 19.2 (-1.54 %)    15,707,523   
12/05/2023 19.5 (0.00 %)    15,707,523  0.01% 
11/05/2023 19.5 (0.00 %)    15,707,523   
10/05/2023 19.5 (0.00 %)    15,707,523   
09/05/2023 19.5 (-2.50 %)    15,707,523  0.01% 
08/05/2023 20 (0.00 %)    15,707,523  0.01% 
05/05/2023 20 (0.00 %)    15,707,523  0.01% 
04/05/2023 0 (0.00 %)    15,707,523   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.