MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PVI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PVI HDI Global SE       90,105,809  1,500,000    06/04/2023  04/05/2023      04/05/2023  90,105,809  38.47  
PVI HDI Global SE       90,079,209  700,000    22/11/2022  20/12/2022  26,600    23/11/2022  90,105,809  38.47  
PVI HDI Global SE       89,865,509  700,000    06/10/2022  04/11/2022  213,700    04/11/2022  90,079,209  38.46  
PVI Funderburk Lighthouse Litmited       29,169,795  400,000    30/06/2022  28/07/2022  202,400    28/07/2022  29,372,195  12.54  
PVI HDI Global SE       89,656,709  700,000    30/05/2022  28/06/2022  208,800    28/06/2022  89,865,509  38.36  
PVI Trịnh Quỳnh Giao Giám đốc Đầu tư      50,000    25/05/2022  23/06/2022  50,000    08/06/2022  50,000  0.02  
PVI Funderburk Lighthouse Litmited       28,687,095  1,000,000    29/04/2022  27/05/2022  482,700    27/05/2022  29,169,795  12.45  
PVI HDI Global SE       89,656,709  1,000,000    25/03/2022  22/04/2022      22/04/2022  89,656,709  38.28  
PVI Funderburk Lighthouse Litmited       28,604,295  1,000,000    24/02/2022  24/03/2022  82,800    24/03/2022  28,687,095  12.25  
PVI HDI Global SE       88,983,909  2,000,000    24/01/2022  22/02/2022  672,800    23/02/2022  89,656,709  38.28  
PVI Funderburk Lighthouse Litmited       28,110,095          166,000    13/01/2022  28,276,095  12.07  
PVI Funderburk Lighthouse Litmited       27,399,395  2,000,000    28/12/2021  21/01/2022  1,204,900    21/01/2022  28,604,295  12.21  
PVI HDI Global SE       88,272,909  2,000,000    24/11/2021  23/12/2021  711,000    23/12/2021  88,983,909  37.99  
PVI Phạm Anh Đức Phó Tổng GĐ      34,238    34,238  08/11/2021  02/12/2021    34,238  18/11/2021    0.00  
PVI HDI Global SE       85,100,809  7,300,000    27/10/2021  26/10/2021  3,172,100    26/10/2021  88,272,909  37.68  
PVI Funderburk Lighthouse Litmited       26,994,995  2,000,000    25/10/2021  23/11/2021  404,400    23/11/2021  27,399,395  11.70  
PVI HDI Global SE       85,100,809  7,300,000    27/09/2021  26/10/2021  2,688,600    15/10/2021  87,789,409  37.48  
PVI HDI Global SE       80,510,809  6,000,000    19/08/2021  15/10/2021  4,590,000    15/09/2021  85,100,809  36.33  
PVI HDI Global SE       80,510,809  6,000,000    19/08/2021  15/09/2021  4,590,000    19/08/2021  85,100,809  36.33  
PVI IFC Financial Institutions Growth Fund, LP               4,919,079    11/08/2021  4,919,079  2.10  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.