MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK POM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
POM Công ty TNHH TM-SX Thép Việt   Đỗ Duy Thái  Chủ tịch HĐQT  145,761,815  600,000    27/04/2023  18/05/2023  574,000    16/05/2023  146,335,815  52.54  
POM Đỗ Thị Cẩm Hương Chị  Đỗ Tiến Sĩ  Phó Chủ tịch HĐQT  1,806,218    1,806,218  19/04/2023  18/05/2023          0.00  
POM Đỗ Thị Cẩm Hương Chị  Đỗ Duy Thái  Chủ tịch HĐQT  2,106,318    2,106,318  14/03/2023  12/04/2023    300,100  31/03/2023  1,806,218  0.65  
POM Đỗ Thị Cẩm Hương Chị  Đỗ Tiến Sĩ  Chủ tịch HĐQT  2,486,118    2,486,118  06/02/2023  07/03/2023    379,800  08/03/2023  2,106,318  0.76  
POM Đỗ Thị Nguyệt Chị  Đỗ Tiến Sĩ  Chủ tịch HĐQT  4,588,103    4,588,103  02/02/2023  03/03/2023      03/03/2023  4,588,103  1.65  
POM Công ty TNHH TM-SX Thép Việt   Đỗ Duy Thái  Thành viên HĐQT  145,161,815  800,000    16/01/2023  09/02/2023  600,000    09/02/2023  145,761,815  52.33  
POM Nguyễn Thế Anh Tuấn Cháu  Đỗ Văn Khánh  Chủ tịch HĐQT  5,595,360    2,776,800  19/05/2022  17/06/2022      17/06/2022  5,595,360  2.01  
POM Nguyễn Thế Anh Tuấn Cháu  Đỗ Văn Khánh  Chủ tịch HĐQT  5,595,360    2,776,800  15/04/2022  13/05/2022      13/05/2022  5,595,360  2.01  
POM Nguyễn Thế Anh Tuấn Cháu  Đỗ Văn Khánh  Chủ tịch HĐQT  5,818,560    3,000,000  14/03/2022  12/04/2022    223,200  12/04/2022  5,595,360  2.01  
POM Nguyễn Bạch Trường Chinh Thành viên BKS      1,806,672    1,806,672  11/02/2022  11/03/2022    1,806,600  11/03/2022  72  0.00  
POM Nguyễn Bạch Trường Chinh Thành viên BKS      2,402,172    2,402,172  27/12/2021  24/01/2022    595,500  24/01/2022  1,806,672  0.65  
POM Nguyễn Bạch Trường Chinh Thành viên BKS      3,656,572    2,000,000  22/11/2021  21/12/2021    1,254,400  21/12/2021  2,402,172  0.86  
POM Công ty TNHH TM-SX Thép Việt   Đỗ Duy Thái  Thành viên HĐQT  145,161,815    1,086,000  16/07/2021  14/08/2021      14/08/2021  145,161,815  52.11  
POM Công ty TNHH TM-SX Thép Việt   Đỗ Duy Thái  Thành viên HĐQT  145,161,815    1,086,000  17/06/2021  13/07/2021      13/07/2021  145,161,815  52.11  
POM Công ty TNHH TM-SX Thép Việt   Đỗ Duy Thái  Thành viên HĐQT  145,161,815    1,086,000  13/05/2021  11/06/2021      11/06/2021  145,161,815  52.11  
POM Công ty TNHH TM-SX Thép Việt       147,375,815    3,300,000  08/04/2021  07/05/2021    2,214,000  07/05/2021  145,161,815  52.11  
POM Công ty TNHH TM-SX Thép Việt   Đỗ Duy Thái  Thành viên HĐQT  147,774,815    3,700,000  04/03/2021  02/04/2021    399,000  02/04/2021  147,375,815  52.91  
POM Phạm Thanh Nghị Chị dâu  Đỗ Xuân Chiểu  Chủ tịch HĐQT  5,000,000    5,000,000  22/01/2021  20/02/2021      20/02/2021  5,000,000  1.80  
POM Đỗ Đức Chung Con  Đỗ Xuân Chiểu  Chủ tịch HĐQT  478,122    478,122  06/01/2021  04/02/2021    478,122  04/02/2021    0.00  
POM Đỗ Diệu Huyền Con  Đỗ Xuân Chiểu  Chủ tịch HĐQT  849,097    849,097  06/01/2021  04/02/2021    849,097  04/02/2021    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.