MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NAG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NAG Nguyễn Đức Khả Chủ tịch HĐQT      10,129,778          1,437,000    29/07/2022  11,566,778  36.55  
NAG Nguyễn Đức Khả Chủ tịch HĐQT      5,783,778  1,437,000    29/07/2022  02/08/2022          0.00  
NAG Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ   Đào Thị Soi  Phó Tổng GĐ  3,115,240    3,115,240  07/07/2022  07/07/2022    3,115,240  07/07/2022  3,115,240  9.84 đã bán 3.115.240 quyền mua 
NAG Huy Thị Dung Kế toán trưởng      4,138  30,000    29/06/2022  07/07/2022  30,000    13/07/2022  4,138  0.01 đã mua 30.000 quyền mua 
NAG Nguyễn Ngọc Quý Thành viên HĐQT      13,257  13,257    24/06/2022  14/07/2022  11,235    14/07/2022  13,257  0.04 đã mua 11.235 quyền mua 
NAG Nguyễn Đức Khả Chủ tịch HĐQT      5,783,778  5,783,778    24/06/2022  14/07/2022  4,346,000    29/07/2022  10,129,778  32.01 đã mua 5.783.778 quyền mua 
NAG Nguyễn Nam Cao Em trai  Nguyễn Ngọc Quý  Thành viên HĐQT  550  550    24/06/2022  14/07/2022          0.00 đăng ký mua 550 quyền mua 
NAG Nguyễn Thị Huyền Thương Công bố thông tin      682,641  682,641    24/06/2022  14/07/2022          0.00 đăng ký mua 682.641 quyền mua 
NAG La Mỹ Phượng       837,631            34,600  10/02/2022  803,031  2.54  
NAG La Mỹ Phượng       1,021,231            63,600  14/12/2021  957,631  3.03  
NAG La Mỹ Phượng       947,878          87,600    14/10/2021  1,035,478  3.27  
NAG Bùi Lệ Hằng       848,236            60,000  27/08/2020  788,236  2.49  
NAG Nguyễn Thị Huyền Thương Công bố thông tin      110,000  700,000    13/07/2017  11/08/2017  497,603    11/08/2017  607,603  1.92  
NAG Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch HĐQT      952,000            952,000  23/09/2014    0.00  
NAG Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch HĐQT      1,000,000    50,000  03/07/2014  15/07/2014    48,000  07/07/2014  952,000  3.01  
NAG Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch HĐQT      2,000  1,500,000    17/06/2014  11/07/2014  998,000    26/06/2014  1,000,000  3.16  
NAG Nguyễn Thị Thu Thảo       815,403            150,000  11/03/2014  665,403  2.10  
NAG Nguyễn Thị Thu Thảo       709,603          105,800    06/03/2014  815,403  2.58  
NAG Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch HĐQT      1,452,000    1,452,000  28/02/2014  12/03/2014    1,450,000  07/03/2014  2,000  0.01  
NAG Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ   Đào Thị Soi  Phó Tổng GĐ  851,000  2,149,000    21/03/2013  08/04/2013          0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.