TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK LDG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 226,500  1,678,365,000  7.41 (6.93 %)    226,500  1,678,365,000  119,082,483   
04/10/2022 132,200  916,146,000  6.93 (-6.85 %)    133,200  923,076,000  1,000  6,930,000  119,209,983   
03/10/2022 -500  -3,720,000  7.44 (-7.00 %)    500  3,720,000  119,343,183   
30/09/2022 -30,600  -244,800,000  8 (2.56 %)    68,400  547,200,000  99,000  792,000,000  119,294,583   
29/09/2022 -389,610,000  7.8 (-3.70 %)    4,050,000  393,660,000  119,277,383   
28/09/2022 -48,100  -389,610,000  8.1 (-2.41 %)    500  4,050,000  48,600  393,660,000  119,139,783   
27/09/2022 -83,600  -694,716,000  8.31 (-1.07 %)    2,000  16,620,000  85,600  711,336,000  119,070,683   
26/09/2022 -131,600  -1,100,176,000  8.36 (-7.11 %)    6,000  50,160,000  137,600  1,150,336,000  119,065,483   
23/09/2022 -69,600  -625,008,000  8.98 (-2.39 %)    69,600  625,008,000  119,071,483   
22/09/2022 190,800  1,755,360,000  9.2 (5.75 %)    198,000  1,821,600,000  7,200  66,240,000  119,053,183   
21/09/2022 27,400  238,928,000  8.72 (0.23 %)    27,400  238,928,000  119,140,483   
20/09/2022 36,100  313,709,000  8.69 (1.05 %)    54,400  472,736,000  18,300  159,027,000  119,126,683   
19/09/2022 -108,500  -928,760,000  8.56 (-6.96 %)    2,200  18,832,000  110,700  947,592,000  119,133,883   
16/09/2022 -41,200  -379,040,000  9.2 (-4.17 %)    41,200  379,040,000  119,136,083   
15/09/2022 -44,800  1,605,760,000  9.61 (-0.93 %)    2,400  1,605,760,000  47,200  119,135,383   
14/09/2022 166,400  192,708,000  9.65 (1.58 %)    166,400  192,708,000  119,135,858   
13/09/2022 40,500  192,708,000  9.5 (-2.06 %)    41,200  192,708,000  700  119,247,658   
12/09/2022 8,575  -371,332,000  9.65 (0.52 %)    10,500  153,920,000  1,925  525,252,000  119,200,558   
09/09/2022 -38,600  -371,332,000  9.62 (1.26 %)    16,000  153,920,000  54,600  525,252,000  119,104,858   
08/09/2022 -54,300  -515,850,000  9.5 (-5.00 %)    34,000  323,000,000  88,300  838,850,000  119,120,858   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.