TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK LDG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/10/2022 7.41 (6.93 %)    2,027  5,115,900  2,524   1,390  3,529,000  2,539   1,586,900
04/10/2022 6.93 (-6.85 %)    2,168  3,999,000  1,845   1,412  3,974,300  2,815   24,700
03/10/2022 7.44 (-7.00 %)    1,737  2,676,800  1,541   1,007  3,545,800  3,521   -869,000
30/09/2022 8 (2.56 %)    2,816  5,110,200  1,815   1,692  6,246,700  3,692   -1,136,500
29/09/2022 7.8 (-3.70 %)    1,710  3,497,900  2,046   1,201  4,549,100  3,788   -1,051,200
28/09/2022 8.1 (-2.41 %)    1,933  3,663,700  1,895   1,183  3,474,300  2,937   189,400
27/09/2022 8.31 (-1.07 %)    1,609  3,142,400  1,953   1,220  3,673,900  3,011   -531,500
26/09/2022 8.36 (-7.11 %)    3,093  4,784,200  1,547   1,510  6,109,900  4,046   -1,325,700
23/09/2022 8.98 (-2.39 %)    2,287  3,759,100  1,644   1,604  4,870,800  3,037   -1,111,700
22/09/2022 9.2 (5.75 %)    2,239  5,226,000  2,334   1,608  4,075,000  2,534   1,151,000
21/09/2022 8.72 (0.23 %)    1,799  3,365,700  1,871   1,183  3,103,600  2,623   262,100
20/09/2022 8.69 (1.05 %)    2,434  4,261,800  1,751   1,427  4,250,200  2,978   11,600
19/09/2022 8.56 (-6.96 %)    3,539  5,416,000  1,530   2,007  7,337,300  3,656   -1,921,300
16/09/2022 9.2 (-4.17 %)    2,356  4,336,400  1,841   1,407  5,057,100  3,594   -720,700
15/09/2022 9.61 (-0.93 %)    1,701  3,478,700  2,045   1,511  4,545,400  3,008   -1,066,700
14/09/2022 9.65 (1.58 %)    4,111  8,833,500  2,149   2,063  7,026,300  3,406   1,807,200
13/09/2022 9.5 (-2.06 %)    2,576  4,349,000  1,688   1,157  3,378,300  2,920   970,700
12/09/2022 9.65 (0.52 %)    1,933  3,640,200  1,883   1,249  3,285,600  2,631   354,600
09/09/2022 9.62 (1.26 %)    4,905  11,424,600  2,329   2,091  10,699,600  5,117   725,000
08/09/2022 9.5 (-5.00 %)    3,684  7,311,000  1,985   2,724  9,746,500  3,578   -2,435,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.