MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK L12 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
L12 Đặng Thị Tâm Thành viên BKS      10,829    10,829  28/12/2021  26/01/2022    200  11/01/2022  10,629  0.16  
L12 Đặng Thị Tâm Thành viên BKS      10,829    10,829  21/11/2021  20/12/2021      20/12/2021  10,829  0.16  
L12 Nguyễn Hữu Tuấn Phó Tổng GĐ      100,000    100,000  14/11/2021  07/12/2021    100,000  14/11/2021    0.00  
L12 Nguyễn Thị Chung Kế toán trưởng      210,000  30,000    05/10/2021  28/10/2021  30,000    17/10/2021  240,000  3.56  
L12 Phạm Thị Bích Thủy Vợ  Dương Xuân Quang  Chủ tịch HĐQT  181,563  200,567    10/08/2020  19/08/2020  200,567    17/08/2020  382,130  5.67  
L12 Phạm Thị Bích Thủy Vợ  Dương Xuân Quang  Chủ tịch HĐQT  181,563    07/07/2020  14/07/2020  181,563    12/07/2020  181,563  2.69  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.