MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HHV - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HHV Phạm Đình Thắng       7,810,000          9,500,000    18/01/2023  17,310,000  5.62  
HHV CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T       103,666,250    41,766,250  16/01/2023  14/02/2023          0.00  
HHV CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T       67,783,125  67,783,125    25/11/2022  01/12/2022  35,883,125    01/12/2022  103,666,250  33.68  
HHV Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả       3,789,255  3,789,255    25/11/2022  01/12/2022      02/12/2022  3,789,255  1.23  
HHV Nguyễn Quang Huy Tổng GĐ      230,000    20/01/2022  18/02/2022  230,000    26/01/2022  230,000  0.07  
HHV Nguyễn Tấn Đông Chủ tịch HĐQT      100,000    20/01/2022  18/02/2022  100,000    08/02/2022  100,000  0.03  
HHV CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T       106,783,125    39,000,000  22/11/2021  26/11/2021    39,000,000  23/11/2021  67,783,125  22.02  
HHV CTCP Tập đoàn Hải Thạch       12,200,000    12,200,000  15/11/2021  17/11/2021    12,200,000  15/11/2021    0.00  
HHV CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc       38,230,365    25,000,000  24/08/2021  22/09/2021    25,000,000  21/09/2021  13,230,365  4.30  
HHV CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc       88,230,365    50,000,000  06/07/2021  04/08/2021    50,000,000  24/07/2021  38,230,365  12.42  
HHV CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T       131,783,125    25,000,000  20/05/2021  18/06/2021    25,000,000  18/06/2021  106,783,125  34.69  
HHV CTCP BOT Hưng Phát       16,400,000    16,400,000  19/05/2021  17/06/2021    16,400,000  14/06/2021    0.00  
HHV CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T       91,408,125          40,375,000    04/08/2020  131,783,125  42.81  
HHV Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả       5,189,255    1,400,000  23/09/2019  17/10/2019    1,400,000  25/09/2019  3,789,255  1.23  
HHV Nguyễn Quốc Ánh               1,400,000    23/09/2019  1,400,000  0.45  
HHV Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả       6,989,255    3,200,000  19/08/2019  13/09/2019    1,800,000  13/09/2019  5,189,255  1.69  
HHV Hồ Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT      1,800,000    19/08/2019  13/09/2019  1,800,000    13/09/2019  1,800,000  0.58  
HHV CTCP Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn       3,949,400  39,855    28/07/2016  19/08/2016  39,855    03/08/2016  3,989,255  1.30  
HHV CTCP Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn       3,949,400  39,855    13/07/2016  15/07/2016      15/07/2016  3,949,400  1.28  
HHV Cao Bá Giang Ủy viên HĐQT      41,855    41,855  06/07/2016  04/08/2016    39,855  02/08/2016  2,000  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.