MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HDA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HDA Nguyễn Hồng Thái       1,311,500            225,300  30/08/2022  1,086,200  3.94  
HDA Nguyễn Hồng Thái       1,143,400          58,300    31/07/2022  1,201,700  4.35  
HDA Đỗ Trần Mai Thành viên HĐQT      53,624    53,624  28/03/2022  28/03/2022    50,000  28/03/2022  3,624  0.01 đã bán 53.624 quyền mua 
HDA Trần Thị Thu Hiền Vợ  Mai Anh Tám  Chủ tịch HĐQT  6,551  551,021    16/12/2021  13/01/2022  551,021    28/12/2021  557,572  2.02  
HDA Lê Như Ngọc Vợ  Nguyễn Văn Sơn  Thành viên HĐQT  214,000  1,000,000    16/07/2020  13/08/2020  1,000,000    11/08/2020  1,214,000  4.40  
HDA Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng GĐ      575,000  700,000    19/04/2020  18/05/2020  251,900    18/05/2020  826,900  3.00  
HDA Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng GĐ      575,000  700,000    11/03/2020  08/04/2020      08/04/2020  575,000  2.08  
HDA Nguyễn Việt Linh       605,000            86,100  28/11/2019  518,900  1.88  
HDA Nguyễn Việt Linh       558,100          121,300    14/11/2019  679,400  2.46  
HDA Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng GĐ      575,000    13/06/2018  11/07/2018  575,000    10/07/2018  575,000  2.08  
HDA Lê Như Ngọc Vợ  Nguyễn Văn Sơn  Thành viên HĐQT  300,000    29/11/2017  28/12/2017  214,000    28/12/2017  214,000  0.78  
HDA Nguyễn Xuân Trường       1,043,000            1,043,000  27/04/2017    0.00  
HDA Nguyễn Xuân Trường       1,603,000            560,000  17/04/2017  1,043,000  3.78  
HDA Nguyễn Xuân Trường       1,453,000          90,000    14/12/2016  1,543,000  5.59  
HDA Nguyễn Xuân Trường       1,373,000          80,000    17/10/2016  1,453,000  5.26  
HDA Mai Anh Tám Chủ tịch HĐQT      744,027  500,000    16/11/2015  15/12/2015  216,300    15/12/2015  960,327  3.48  
HDA Hoàng Trung Kiên Thành viên BKS      2,944  68,400    01/01/2014  23/01/2014  68,400    02/01/2014  71,344  0.26  
HDA Đinh Hải Quang Chồng  An Phương Thảo  Thành viên HĐQT  29,444    20,000  21/07/2013  19/08/2013    20,000  19/08/2013  9,444  0.03  
HDA An Phương Thảo Thành viên HĐQT      50,000    30,000  03/07/2013  29/07/2013          0.00  
HDA Đinh Hải Quang Chồng  An Phương Thảo  Thành viên HĐQT  50,000    30,000  30/06/2013  09/07/2013    30,000  09/07/2013  20,000  0.07  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.