TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK GEX - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
23/09/2022 21 (-0.94 %)    3,535  9,608,300  2,718   3,573  14,159,800  3,963   -4,551,500
22/09/2022 21.2 (2.17 %)    5,516  16,071,600  2,914   3,088  10,979,000  3,555   5,092,600
21/09/2022 20.75 (-1.19 %)    3,943  10,788,300  2,736   2,788  10,657,700  3,823   130,600
20/09/2022 21 (1.94 %)    5,964  13,912,300  2,333   3,982  11,496,400  2,887   2,415,900
19/09/2022 20.6 (-6.79 %)    7,470  14,764,700  1,977   4,240  17,432,400  4,111   -2,667,700
16/09/2022 22.1 (-3.91 %)    6,029  14,896,000  2,471   3,305  20,345,100  6,156   -5,449,100
15/09/2022 23 (0.00 %)    2,978  7,750,600  2,603   3,579  10,831,400  3,026   -3,080,800
14/09/2022 22.95 (-0.65 %)    6,510  15,240,600  2,341   3,298  12,981,200  3,936   2,259,400
13/09/2022 23.1 (0.43 %)    4,231  10,223,800  2,416   2,809  9,862,100  3,511   361,700
12/09/2022 22.95 (-2.34 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 23.45 (3.76 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 22.6 (-5.04 %)    6,924  18,326,000  2,647   5,604  25,077,100  4,475   -6,751,100
07/09/2022 23.8 (-4.80 %)    9,860  25,539,100  2,590   7,128  33,880,100  4,753   -8,341,000
06/09/2022 25 (2.46 %)    9,146  27,471,100  3,004   9,326  31,499,200  3,378   -4,028,100
05/09/2022 24.35 (0.21 %)    NaN   NaN   0
31/08/2022 24.25 (-0.21 %)    4,546  13,808,600  3,038   4,013  15,209,500  3,790   -1,400,900
30/08/2022 24.3 (-0.82 %)    3,949  15,897,000  4,026   5,639  17,727,100  3,144   -1,830,100
29/08/2022 24.5 (-2.00 %)    10,783  29,318,600  2,719   6,253  25,886,000  4,140   3,432,600
26/08/2022 25 (-1.96 %)    6,728  17,708,500  2,632   6,119  21,503,800  3,514   -3,795,300
25/08/2022 25.5 (-0.39 %)    5,156  14,420,800  2,797   7,736  20,212,800  2,613   -5,792,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.