MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FUESSV50 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 9,000,000  15.2 (1.33 %)    9,000,000  3,779,115   
27/03/2023 600  9,000,000  15 (-3.16 %)    600  9,000,000  3,779,115   
24/03/2023 15.49 (-1.34 %)    3,779,715   
23/03/2023 15.7 (2.28 %)    3,779,715   
22/03/2023 15.35 (0.26 %)    3,779,715   
21/03/2023 9,900,000  15.31 (-0.20 %)    9,900,000  3,779,715  57.05% 
20/03/2023 600  9,204,000  15.34 (-1.03 %)    600  9,204,000  3,779,715  57.05% 
17/03/2023 4,590,000  15.5 (-0.26 %)    4,590,000  3,780,315  57.04% 
16/03/2023 4,590,000  15.54 (-2.57 %)    4,590,000  3,780,315  57.04% 
15/03/2023 4,590,000  15.95 (-0.87 %)    4,590,000  3,780,315  57.04% 
14/03/2023 4,590,000  16.09 (5.16 %)    4,590,000  3,780,315  57.04% 
13/03/2023 300  4,590,000  15.3 (-2.55 %)    300  4,590,000  3,780,115   
10/03/2023 1,400  21,980,000  15.7 (0.64 %)    1,400  21,980,000  3,780,415  57.04% 
09/03/2023 100  1,560,000  15.6 (-4.88 %)    300  4,680,000  200  3,120,000  3,781,315  57.03% 
08/03/2023 -500  -8,200,000  16.4 (0.00 %)    500  8,200,000  3,781,615  57.03% 
07/03/2023 7,750,000  16.4 (5.81 %)    7,750,000  3,781,615  57.03% 
06/03/2023 500  7,750,000  15.5 (-3.13 %)    500  7,750,000  3,781,615  57.03% 
03/03/2023 1,100  17,600,000  16 (-3.03 %)    1,100  17,600,000  3,782,115  57.02% 
02/03/2023 963  15,841,350  16.45 (2.17 %)    963  15,841,350  3,783,215  57.01% 
01/03/2023 1,500  24,150,000  16.1 (4.55 %)    1,500  24,150,000  3,783,578  57.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.