MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK FRC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/06/2023 0.00  25.70  0.00  0.00 (0.00 %)    25.70  25.70  25.70  25.70 
31/05/2023 25.70  25.70  25.70  0.00 (0.00 %)    25.70  25.7  25.70  25.70 
30/05/2023 25.70  25.70  25.70  0.00 (0.00 %)    25.70  25.70  25.70  25.70 
29/05/2023 26.50  26.50  26.50  0.10 (0.38 %)    500  12,840,000  26.40  25.1  26.50  25.10 
26/05/2023 26.40  26.40  26.40  0.00 (0.00 %)    26.40  26.40  26.40  26.40 
25/05/2023 27.60  27.60  27.60  2.60 (10.40 %)    300  7,920,000  25.00  24.0  27.60  24.00 
24/05/2023 26.30  26.30  26.30  -2.80 (-9.62 %)    1,900  47,460,000  29.10  24.90  26.30  24.90 
23/05/2023 29.10  29.10  29.10  0.00 (0.00 %)    29.10  29.1  29.10  29.10 
22/05/2023 29.10  29.10  29.10  0.00 (0.00 %)    29.10  29.10  29.10  29.10 
19/05/2023 29.10  29.10  29.10  0.00 (0.00 %)    29.10  29.1  29.10  29.10 
18/05/2023 29.10  29.10  29.10  3.70 (14.57 %)    200  5,820,000  25.40  29.10  29.10  29.10 
17/05/2023 25.40  25.40  25.40  0.00 (0.00 %)    25.40  25.4  25.40  25.40 
16/05/2023 25.40  25.40  25.40  0.00 (0.00 %)    25.40  25.40  25.40  25.40 
15/05/2023 25.40  25.40  25.40  0.00 (0.00 %)    900  22,870,000  25.40  25.5  25.50  25.40 
12/05/2023 26.80  26.80  26.80  0.80 (3.08 %)    200  5,070,000  26.00  23.90  26.80  23.90 
11/05/2023 26.00  26.00  26.00  -0.20 (-0.76 %)    100  2,600,000  26.20  26.0  26.00  26.00 
10/05/2023 26.20  26.20  26.20  0.00 (0.00 %)    26.20  26.20  26.20  26.20 
09/05/2023 26.20  26.20  26.20  -0.30 (-1.13 %)    100  2,620,000  26.50  26.2  26.20  26.20 
08/05/2023 26.50  26.50  26.50  0.00 (0.00 %)    26.50  26.50  26.50  26.50 
05/05/2023 26.50  26.50  26.50  0.00 (0.00 %)    26.50  26.5  26.50  26.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.