MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FID - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FID Hà Xuân Trường Phó Tổng GĐ      470,400    470,400  12/02/2023  05/03/2023          0.00  
FID Hoàng Thị Tuyết Lan Trưởng BKS      117,600    117,600  12/02/2023  05/03/2023          0.00  
FID Nguyễn Thị Lộc       1,211,500            40,900  29/11/2021  1,170,600  4.74  
FID Trần Ngọc Xuân Trang   Đỗ Lê Bình    1,806,100            1,249,000  30/12/2020  557,100  2.25  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       1,276,400            1,275,900  11/11/2020  500  0.00  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       1,697,700            341,200  01/11/2020  1,356,500  5.49  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       1,969,600            271,900  25/10/2020  1,697,700  6.87  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       2,169,600            100,000  19/10/2020  2,069,600  8.37  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       2,669,600            200,000  15/10/2020  2,469,600  9.99  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       2,986,200            300,000  13/10/2020  2,686,200  10.87  
FID Nguyễn Ngọc Hà       1,190,200            200,000  06/09/2020  990,200  4.01  
FID Nguyễn Ngọc Hà       1,490,300            80,000  10/06/2020  1,410,300  5.71  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       3,063,300            13,300  11/11/2019  3,050,000  12.34  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       3,056,000          10,000    09/09/2019  3,066,000  12.40  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       2,794,600          78,200    26/06/2019  2,872,800  11.62  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       2,942,600            150,000  24/06/2019  2,792,600  11.30  
FID Nguyễn Tạ Trúc Phương       2,823,900          1,900    04/03/2019  2,825,800  11.43  
FID Trần Ngọc Xuân Trang       1,886,100            80,000  25/02/2019  1,806,100  7.31  
FID Nguyễn Ngọc Hà       1,209,500          221,000    10/01/2019  1,430,500  5.79  
FID Nguyễn Ngọc Hà       1,108,900          100,600    14/11/2018  1,209,500  4.89  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.