MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FCN - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FCN Hà Thế Phương Em  Hà Thế Lộng  Thành viên HĐQT  105,500    105,400  24/07/2022  22/08/2022    105,400  22/08/2022  100  0.00  
FCN Phạm Thị Minh Hoa Em  Phạm Việt Khoa  Chủ tịch HĐQT  16,397    16,300  31/03/2022  29/04/2022    7,800  26/04/2022  8,597  0.01  
FCN Phạm Hồng Bố đẻ  Phạm Việt Khoa  Chủ tịch HĐQT  26,525    26,500  30/03/2022  28/04/2022    9,200  26/04/2022  17,325  0.01  
FCN Trần Trọng Thắng Phó Chủ tịch thường trực      631,461    100,000  30/03/2022  28/04/2022      26/04/2022  631,461  0.40  
FCN Trần Trọng Thắng Phó Chủ tịch thường trực      631,461    100,000  23/02/2022  24/03/2022      24/03/2022  631,461  0.40  
FCN Trần Trọng Thắng Phó Chủ tịch thường trực      661,461    100,000  13/01/2022  11/02/2022    30,000  10/02/2022  631,461  0.40  
FCN Nguyễn Quốc Bảo Phó Tổng GĐ      10,159    10,100  12/01/2022  10/02/2022    10,100  13/01/2022  59  0.00  
FCN Trần Công Tráng Thành viên BKS      3,087    3,000  10/01/2022  08/02/2022    3,000  10/01/2022  87  0.00  
FCN Trần Công Tráng Thành viên BKS      5,787    5,700  03/01/2022  01/02/2022    5,700  03/01/2022  87  0.00  
FCN Phạm Hồng Bố đẻ  Phạm Việt Khoa  Chủ tịch HĐQT  295,425    295,400  30/12/2021  28/01/2022    268,900  28/01/2022  26,525  0.02  
FCN Nguyễn Thị Nghiên Giám đốc Tài chính      10,151    10,151  28/12/2021  26/01/2022    10,151  10/01/2022    0.00  
FCN Trần Trọng Thắng Phó Chủ tịch thường trực      866,461    200,000  28/12/2021  26/01/2022    205,000  04/01/2022  661,461  0.42  
FCN Phùng Tiến Trung Thành viên HĐQT      338,177    100,000  28/12/2021  26/01/2022    100,000  16/01/2022  238,177  0.15  
FCN Nguyễn Văn Thanh Tổng Giám đốc      298,693    60,200  21/12/2021  19/01/2022    40,000  28/12/2021  258,693  0.16  
FCN Nguyễn Song Thanh Thành viên HĐQT      31,471    30,000  21/12/2021  19/01/2022    30,000  21/12/2021  1,471  0.00  
FCN Hà Thị Chín Em  Hà Thế Phương  Phó Chủ tịch HĐQT  1,876    1,876  21/12/2021  19/01/2022    1,876  19/01/2022    0.00  
FCN Phạm Việt Khoa Chủ tịch HĐQT      6,478,804    1,478,800  19/12/2021  17/01/2022    1,478,704  30/12/2021  5,000,100  3.18  
FCN Hà Thị Tâm Em  Hà Thế Phương  Phó Chủ tịch HĐQT  1,859    1,859  15/12/2021  13/01/2022    1,800  04/01/2022  59  0.00  
FCN Phạm Trung Thành Thành viên HĐTV      16,233    16,200  09/12/2021  07/01/2022    16,200  12/12/2021  33  0.00  
FCN Phạm Thị Hồng Nhung Trưởng BKS      29,422    29,400  05/12/2021  03/01/2022    29,400  06/12/2021  22  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.