MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK EVF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
19/01/2023 8,100  67,959,000  8.39 (1.33 %)    8,100  67,959,000  175,227,337   
18/01/2023 3,800  31,464,000  8.28 (0.00 %)    3,800  31,464,000  175,231,537   
17/01/2023 2,200  18,216,000  8.28 (0.49 %)    2,200  18,216,000  175,233,137   
16/01/2023 -3,900  -32,136,000  8.24 (-0.72 %)    3,900  32,136,000  175,233,937   
13/01/2023 -2,200  -18,260,000  8.3 (-0.12 %)    2,200  18,260,000  175,229,137   
12/01/2023 -1,400  -11,634,000  8.31 (-1.07 %)    1,400  11,634,000  175,220,324   
11/01/2023 -1,700  -14,280,000  8.4 (-3.45 %)    3,100  26,040,000  4,800  40,320,000  175,217,324   
10/01/2023 -5,613  -48,552,450  8.65 (6.79 %)    3,200  27,680,000  8,813  76,232,450  175,209,124   
09/01/2023 -200  -1,618,000  8.09 (-0.12 %)    2,800  22,652,000  3,000  24,270,000  175,210,224   
06/01/2023 -9,300  -75,423,000  8.11 (-2.29 %)    2,000  16,220,000  11,300  91,643,000  175,213,024  0.09% 
05/01/2023 1,400  11,564,000  8.26 (1.98 %)    3,500  28,910,000  2,100  17,346,000  175,215,024  0.09% 
04/01/2023 3,900  31,590,000  8.1 (-1.22 %)    3,900  31,590,000  175,217,824  0.09% 
03/01/2023 12,900  105,264,000  8.16 (-4.00 %)    13,600  110,976,000  700  5,712,000  175,209,624   
30/12/2022 -3,600  -30,528,000  8.48 (-1.40 %)    3,600  30,528,000  175,223,224  0.09% 
29/12/2022 -3,400  -29,172,000  8.58 (-0.23 %)    5,100  43,758,000  8,500  72,930,000  175,210,224  0.09% 
28/12/2022 -10,500  -90,090,000  8.58 (-0.23 %)    2,500  21,450,000  13,000  111,540,000  175,225,924   
27/12/2022 -8,700  -74,820,000  8.6 (0.00 %)    4,900  42,140,000  13,600  116,960,000  175,215,424  0.09% 
26/12/2022 -20,000  -172,000,000  8.6 (2.38 %)    200  1,720,000  20,200  173,720,000  175,206,724  0.09% 
23/12/2022 -3,124,000  8.35 (7.05 %)    4,686,000  7,810,000  175,186,724  0.10% 
22/12/2022 -400  -3,124,000  7.81 (6.99 %)    600  4,686,000  1,000  7,810,000  175,186,724  0.10% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.