MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DS3 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DS3 Hoàng Hà Phương       1,536,100          904,600    12/02/2023  2,440,700  0.00  
DS3 Hoàng Hà Phương       530,000          1,006,100    07/02/2023  1,536,100  0.00  
DS3 Phạm Thị Châu Vợ  Nguyễn Quang Hải  Chủ tịch HĐQT  423,000    100,000  29/11/2022  27/12/2022    100,000  29/11/2022  323,000  0.00  
DS3 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Thành Phát       551,900            350,000  08/09/2022  201,900  0.00  
DS3 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Thành Phát       473,500          61,500    08/08/2022  535,000  0.00  
DS3 Nguyễn Mạnh Dũng Chồng  Nguyễn Thị Việt Loan  Chủ tịch HĐQT  50,000    45,000  16/06/2022  19/06/2022    45,000  12/06/2022  5,000  0.00  
DS3 Nguyễn Quang Hải       500,000          50,000    16/05/2022  550,000  0.00  
DS3 Lê Thị Minh Thu Thành viên BKS      14,440    14,440  08/05/2022  29/05/2022      29/05/2022  14,440  0.00  
DS3 Nguyễn Thị Việt Loan Chủ tịch HĐQT      251,300    251,300  05/05/2022  26/05/2022    121,500  17/05/2022  129,800  0.00  
DS3 Bùi Nhật Lệ Kế toán trưởng      30,000    25,000  14/04/2022  12/05/2022    25,000  14/04/2022  5,000  0.00  
DS3 Bùi Thị Huệ Vợ  Phạm Văn Phả  Chủ tịch HĐQT  451,093    451,093  23/03/2022  21/04/2022    451,093  11/04/2022    0.00  
DS3 Phạm Thị Ngọc Lan Con ruột  Phạm Văn Phả  Chủ tịch HĐQT  900,000    500,000  17/03/2022  14/04/2022    500,000  21/03/2022  400,000  0.00  
DS3 Đoàn Duy Khánh Thành viên BKS      225,730    200,000  20/02/2022  20/03/2022    200,000  06/03/2022  25,730  0.00  
DS3 Bùi Thị Huệ Vợ  Phạm Văn Phả  Chủ tịch HĐQT  451,093  148,907    24/01/2022  16/02/2022      16/02/2022  451,093  0.00  
DS3 Đoàn Duy Khánh Thành viên BKS      463,330    440,000  16/01/2022  13/02/2022    237,600  13/02/2022  225,730  0.00  
DS3 Nguyễn Thị Việt Loan Chủ tịch HĐQT      311,300    60,000  09/11/2021  08/12/2021    60,000  08/12/2021  251,300  0.00  
DS3 Nguyễn Thị Việt Loan Chủ tịch HĐQT      711,300    400,000  15/08/2021  13/09/2021    400,000  19/08/2021  311,300  0.00  
DS3 Đoàn Duy Khánh Thành viên BKS      447,230          16,100    21/07/2021  463,330  0.00  
DS3 Nguyễn Thị Việt Loan Chủ tịch HĐQT      720,000    720,000  20/07/2021  29/07/2021    8,700  29/07/2021  711,300  0.00  
DS3 Bùi Thị Huệ Vợ  Phạm Văn Phả  Chủ tịch HĐQT  440,193  200,000    11/07/2021  09/08/2021  10,900    09/08/2021  451,093  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.