TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DL1 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 2,200  12,390,000  5.598 (1.78 %)    2,200  12,390,000  48,664,621  3.19% 
22/09/2022 3,600  19,440,000  5.449 (-0.93 %)    3,600  19,440,000  48,666,821  3.19% 
21/09/2022 -5,300  -28,620,000  5.439 (0.72 %)    5,300  28,620,000  48,620,421  3.23% 
20/09/2022 5.4 (1.89 %)    48,600,421  3.25% 
19/09/2022 -50,000  -270,000,000  5.3 (-7.02 %)    50,000  270,000,000  48,570,421  3.28% 
16/09/2022 -20,000  -114,000,000  5.7 (-1.72 %)    20,000  114,000,000  48,508,421  3.34% 
15/09/2022 -30,000  -174,000,000  5.8 (0.00 %)    30,000  174,000,000  48,505,421  3.34% 
14/09/2022 -62,000  -353,400,000  5.8 (-1.69 %)    62,000  353,400,000  48,505,421  3.34% 
13/09/2022 -3,000  -17,700,000  5.9 (0.00 %)    3,000  17,700,000  48,463,921  3.38% 
12/09/2022 5,400  31,860,000  5.9 (1.72 %)    5,400  31,860,000  48,463,921  3.38% 
09/09/2022 -41,500  -239,570,000  5.8 (0.00 %)    41,500  239,570,000  48,469,321  3.38% 
08/09/2022 59,600  357,300,000  5.8 (-3.33 %)    59,600  357,300,000  48,295,021  3.54% 
07/09/2022 130,000  780,000,000  6 (0.00 %)    130,000  780,000,000  48,339,121  3.50% 
06/09/2022 -174,300  -1,049,110,000  6 (-1.64 %)    174,300  1,049,110,000  48,469,121  3.38% 
05/09/2022 -15,100  -92,070,000  6.1 (-1.61 %)    400  2,480,000  15,500  94,550,000  48,468,321  3.38% 
31/08/2022 6.2 (1.64 %)    48,468,721  3.38% 
30/08/2022 -800  -4,880,000  6.1 (0.00 %)    800  4,880,000  48,464,221  3.38% 
29/08/2022 6.1 (-3.17 %)    48,464,221  3.38% 
26/08/2022 -4,500  -28,800,000  6.3 (-1.56 %)    4,500  28,800,000  48,464,221  3.38% 
25/08/2022 6.4 (-1.54 %)    48,464,221  3.38% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.