MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DBT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
25/11/2022 11.45 (4.09 %)    29  29,000  1,000   45  24,300  540   4,700
24/11/2022 11 (5.77 %)    14  35,800  2,557   28  14,100  504   21,700
23/11/2022 10.4 (0.00 %)    39  34,300  879   36  35,600  989   -1,300
22/11/2022 10.4 (-0.95 %)    31  43,100  1,390   30  39,200  1,307   3,900
21/11/2022 10.5 (0.00 %)    29  25,200  869   19  34,900  1,837   -9,700
18/11/2022 10.5 (-2.78 %)    23  17,600  765   35  64,500  1,843   -46,900
17/11/2022 10.8 (5.88 %)    28  24,000  857   19  17,300  911   6,700
16/11/2022 10.2 (6.81 %)    39  153,100  3,926   63  97,600  1,549   55,500
15/11/2022 9.55 (-6.37 %)    14  14,900  1,064   35  56,200  1,606   -41,300
14/11/2022 10.2 (-2.86 %)    22  21,400  973   39  19,200  492   2,200
11/11/2022 10.5 (-6.25 %)    18  19,400  1,078   46  52,700  1,146   -33,300
10/11/2022 11.2 (-2.61 %)    34  30,600  900   49  25,800  527   4,800
09/11/2022 11.5 (4.55 %)    30  28,100  937   24  10,500  438   17,600
08/11/2022 11 (-3.51 %)    30  33,200  1,107   40  32,400  810   800
07/11/2022 11.4 (0.00 %)    23  28,400  1,235   60  50,400  840   -22,000
04/11/2022 11.4 (-2.56 %)    31  86,700  2,797   31  45,400  1,465   41,300
03/11/2022 11.65 (1.30 %)    26  49,500  1,904   26  11,500  442   38,000
02/11/2022 11.5 (-0.86 %)    19  25,500  1,342   24  31,500  1,313   -6,000
01/11/2022 11.6 (-3.33 %)    15  8,600  573   20  20,800  1,040   -12,200
31/10/2022 11.95 (1.27 %)    24  9,400  392   31  48,500  1,565   -39,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.