MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CTF - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CTF Trần Lâm Thành viên HĐQT      5,752,772  5,000,000    18/04/2021  17/05/2021          0.00  
CTF Ngô Văn Cường       1,360,353            500,000  18/06/2020  860,353  1.13  
CTF Ngô Văn Cường       1,620,353            260,000  11/06/2020  1,360,353  1.79  
CTF Nguyễn Đăng Hoàng Giám đốc công ty con      660,380  340,000    09/02/2020  19/02/2020  340,000    19/02/2020  1,000,380  1.32  
CTF Nguyễn Văn Thành       1,056,000    420,000  09/02/2020  19/02/2020    420,000  19/02/2020  636,000  0.84  
CTF Nguyễn Đăng Hoàng GĐ công ty con      975,030    300,000  01/01/2020  16/01/2020    298,950  14/01/2020  676,080  0.89  
CTF Trần Lâm Thành viên HĐQT      3,835,250  200,000    18/12/2019  16/01/2020      16/01/2020  3,835,250  5.04  
CTF CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô       6,037,500    787,500  30/10/2019  28/11/2019      28/11/2019  6,037,500  7.94  
CTF CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô       6,037,500    787,500  26/09/2019  24/10/2019      24/10/2019  6,037,500  7.94  
CTF Trần Trung Chánh Thành viên HĐQT      1,789,765    1,725,000  20/08/2019  18/09/2019    1,725,000  29/08/2019  64,765  0.09  
CTF CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô       6,037,500    787,500  19/08/2019  17/09/2019      17/09/2019  6,037,500  7.94  
CTF Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tâm  Thành viên BKS  1,023,500    133,500  19/08/2019  17/09/2019    133,500  19/08/2019  890,000  1.17  
CTF Thái Thị Xuân Quỳnh Em dâu  Nguyễn Thị Tâm  Thành viên BKS  908,500  118,500        118,500    19/08/2019  790,000  1.04  
CTF Ngô Đức Toan       1,519,265            198,000  18/08/2019  1,321,265  1.74  
CTF Phạm Thị Ái Hạnh       2,301,093            300,142  14/08/2019  2,000,951  2.63  
CTF Nìm Vuồn Phu Thành viên HĐQT      1,585,486    1,585,486  25/07/2019  22/08/2019    1,584,174  23/08/2019  1,312  0.00  
CTF Trần Trung Chánh Thành viên HĐQT      1,591,100    40,000  07/07/2019  04/08/2019    40,000  10/07/2019  1,551,100  2.04  
CTF Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tâm  Thành viên BKS  890,000    890,000  27/12/2018  02/01/2019    890,000  02/01/2019  890,000  1.17 Giao dịch quyền mua 
CTF Ngô Công Minh       2,000,950          2,000,950    26/12/2018  2,000,950  2.63 Giao dịch quyền mua 
CTF Phạm Thị Ái Hạnh       2,000,950            2,000,950  26/12/2018  2,000,950  2.63 Giao dịch quyền mua 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.