MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CSI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/12/2022 0.00  60.00  58.39  6.40 (11.94 %)    58,800  3,433,040,000  53.60  55.00  61.00  55.00 
02/12/2022 0.00  57.00  53.63  2.50 (4.59 %)    33,200  1,780,510,000  54.50  53.0  57.00  51.00 
01/12/2022 0.00  52.00  54.48  -1.90 (-3.53 %)    36,400  1,983,010,000  53.90  54.50  57.00  52.00 
30/11/2022 0.00  55.00  53.87  1.70 (3.19 %)    25,900  1,395,100,000  53.30  53.3  56.00  52.00 
29/11/2022 0.00  55.50  53.30  3.50 (6.73 %)    39,200  2,089,380,000  52.00  53.00  55.50  51.00 
28/11/2022 0.00  54.30  52.04  6.70 (14.08 %)    39,200  2,039,760,000  47.60  49.0  54.70  48.50 
25/11/2022 0.00  50.00  47.58  4.30 (9.41 %)    35,600  1,693,930,000  45.70  46.60  50.50  46.00 
23/11/2022 0.00  45.00  46.56  -2.40 (-5.06 %)    31,400  1,461,980,000  47.40  46.6  48.50  44.30 
22/11/2022 0.00  47.00  47.42  0.20 (0.43 %)    34,200  1,621,620,000  46.80  46.00  49.30  45.00 
21/11/2022 0.00  46.60  46.79  -0.20 (-0.43 %)    26,696  1,249,132,000  46.80  47.5  48.00  46.00 
18/11/2022 48.00  48.00  48.00  1.30 (2.78 %)    55,802  2,610,154,000  46.70  47.50  49.00  43.00 
17/11/2022 48.00  48.00  48.00  5.70 (13.48 %)    33,700  1,572,990,000  42.30  44.0  48.60  44.00 
16/11/2022 47.90  47.90  47.90  6.20 (14.87 %)    57,200  2,422,000,000  41.70  40.60  47.90  36.60 
15/11/2022 41.60  41.60  41.60  -4.00 (-8.77 %)    36,600  1,525,060,000  45.60  44.6  45.50  39.60 
14/11/2022 46.60  46.60  46.60  -1.00 (-2.10 %)    36,600  1,670,000,000  47.60  47.00  47.50  43.60 
11/11/2022 46.00  46.00  46.00  -1.20 (-2.54 %)    42,000  1,999,300,000  47.20  47.2  49.00  45.50 
10/11/2022 44.50  44.50  44.50  -7.10 (-13.76 %)    50,500  2,382,270,000  51.60  50.00  51.00  43.90 
09/11/2022 50.30  50.30  50.30  -1.10 (-2.14 %)    37,200  1,920,760,000  51.40  51.0  53.00  50.00 
08/11/2022 51.80  51.80  51.80  0.10 (0.19 %)    45,100  2,319,890,000  51.70  50.00  53.00  49.00 
07/11/2022 50.10  50.10  50.10  -4.40 (-8.07 %)    40,206  2,080,576,000  54.50  53.0  54.80  50.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.