TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CNG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CNG Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       1,450,770            154,900  16/04/2021  1,295,870  4.80  
CNG Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       1,690,570            192,200  09/03/2021  1,498,370  5.55  
CNG Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       1,890,570            20,300  04/03/2021  1,870,270  6.93  
CNG Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       2,490,570            69,200  11/01/2021  2,421,370  8.97  
CNG America LLC       1,393,010            52,620  19/10/2020  1,340,390  4.96  
CNG America LLC       1,348,490          12,540    16/03/2020  1,361,030  5.04  
CNG Utilico Emerging Markets Limited       1,409,320            63,110  25/09/2018  1,346,210  4.99  
CNG Utilico Emerging Markets Limited       1,621,520            40,750  19/04/2018  1,580,770  5.85  
CNG Utilico Emerging Markets Limited       2,018,190            175,460  25/01/2018  1,842,730  6.82  
CNG Utilico Emerging Markets Limited       2,342,730            250,000  20/12/2017  2,092,730  7.75  
CNG Utilico Emerging Markets Limited       2,591,240            248,510  19/12/2017  2,342,730  8.68  
CNG Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity               2,600,940    14/11/2017  2,600,940  9.63  
CNG Halley Sicav - Halley Asian Prosperity       2,600,940            2,600,940  14/11/2017    0.00  
CNG Utilico Emerging Markets Limited       2,820,000            227,720  02/06/2017  2,592,730  9.60  
CNG Đặng Văn Vĩnh Thành viên HĐQT      67,006    67,000  06/04/2016  05/05/2016      05/05/2016  67,006  0.25  
CNG Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam   Trần Văn Nghị  Thành viên HĐQT  56,382    56,382  25/03/2016  23/04/2016    56,382  25/03/2016    0.00  
CNG Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP               15,120,000    14/03/2016  15,120,000  56.00  
CNG Trần Quang Đán Phó Tổng GĐ      45,592    45,000  03/03/2016  04/03/2016    44,830  04/03/2016  762  0.00  
CNG Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam   Trần Văn Nghị  Thành viên HĐQT  14,904,263    14,904,263  26/02/2016  25/03/2016    14,847,881  04/03/2016  56,382  0.21  
CNG Halley Sicav - Halley Asian Prosperity       1,600,940          962,970    21/04/2015  2,563,910  9.50  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.