MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CLM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CLM Nguyễn Thái Hà Chồng  Lê Thị Thu Trang  Phó Giám đốc  180,000    30/05/2023  28/06/2023          0.00  
CLM Nguyễn Văn Cứ Thành viên HĐQT      501,673  20,000    29/06/2022  26/07/2022  1,000    26/07/2022  502,673  4.57  
CLM Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT      20,000    26/05/2022  24/06/2022  10,000    22/06/2022  10,000  0.09  
CLM Bùi Thị Minh Thư Thành viên BKS      38,359  20,000    05/11/2018  04/12/2018  14,156    28/11/2018  52,515  0.48  
CLM Nguyễn Văn Cứ Thành viên HĐQT      442,724  70,000    12/09/2018  11/10/2018  58,949    19/09/2018  501,673  4.56  
CLM Nguyễn Mạnh Điệp Phó Giám đốc      50,000    12/01/2018  09/02/2018  13,559    12/01/2018  13,559  0.12  
CLM Phạm Hồng Khanh Giám đốc      254,125  50,000    01/06/2016  30/06/2016  33,684    17/06/2016  287,809  2.62  
CLM Phạm Hồng Khanh Giám đốc      254,125  50,000    28/04/2016  25/05/2016      25/05/2016  254,125  2.31  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.