TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CCL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CCL Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch HĐQT      92,158    92,158  22/06/2022  21/07/2022    92,158  30/06/2022    0.00  
CCL Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch HĐQT      7,500,000  1,000,000    21/10/2020  23/10/2020  1,000,000    23/10/2020  8,500,000  15.98  
CCL Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch HĐQT      5,360,000  2,140,000    06/04/2020  27/04/2020  2,140,000    24/04/2020  7,500,000  14.10  
CCL Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch HĐQT      3,360,000  2,000,000    10/06/2019  09/07/2019  2,000,000    26/06/2019  5,360,000  10.08  
CCL Dương Thế Nghiêm Thành viên HĐQT      2,100  3,000,000        3,000,000    26/02/2018  3,002,100  5.64 mua trong đợt phát hành cp riêng lẻ 
CCL Trịnh Sướng Thành viên HĐQT      5,000,000        5,000,000    26/02/2018  5,000,000  9.40 mua trong đợt phát hành cp riêng lẻ 
CCL Huỳnh Minh Quân Phó Giám đốc      2,000,000            500,000  12/09/2017  1,500,000  2.82  
CCL Nguyễn Thái Nguyên       1,865,470            312,530  08/09/2017  1,552,940  2.92  
CCL Huỳnh Minh Quân Phó Giám đốc      2,385,000            385,000  07/09/2017  2,000,000  3.76  
CCL Huỳnh Minh Quân CĐL      3,085,000            700,000  06/09/2017  2,385,000  4.48  
CCL Nguyễn Thái Nguyên       2,750,000            884,530  06/09/2017  1,865,470  3.51  
CCL Huỳnh Minh Quân CĐL      3,800,000            715,000  05/09/2017  3,085,000  5.80  
CCL Nguyễn Ngọc Trâm       2,300,000            1,090,000  05/09/2017  1,210,000  2.27  
CCL Huỳnh Minh Quân CĐL      4,200,000            400,000  01/09/2017  3,800,000  7.14  
CCL Bùi Thị Kim Ngân Kế toán trưởng      150,000    20/10/2016  18/11/2016  5,000    18/11/2016  5,000  0.01  
CCL Chen Duxiong       1,484,830          99,390    24/06/2016  1,584,220  2.98  
CCL Huỳnh Minh Quân Phó Giám đốc      2,000          4,200,000    22/06/2016  4,202,000  7.90  
CCL Hồng Duy Thức       1,415,750            595,750  17/06/2016  820,000  1.54  
CCL Chen Duxiong       1,288,030          30,000    28/04/2016  1,318,030  2.48  
CCL Bùi Thị Kim Ngân Kế toán trưởng      115,500    115,500  30/03/2016  27/04/2016    115,500  27/04/2016    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.