MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK AGX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/06/2023 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    150  5,800,000  32,208  1,127,280,000  40.00  40.00  40.00  40.00 
31/05/2023 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.0  40.00  40.00 
30/05/2023 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.00  40.00  40.00 
29/05/2023 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.0  40.00  40.00 
26/05/2023 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    100  4,000,000  40.00  40.00  40.00  40.00 
25/05/2023 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.0  40.00  40.00 
24/05/2023 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.00  40.00  40.00 
23/05/2023 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.0  40.00  40.00 
22/05/2023 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.00  40.00  40.00 
19/05/2023 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.0  40.00  40.00 
18/05/2023 40.00  40.00  40.00  3.90 (10.80 %)    304  12,144,400  36.10  40.00  40.00  40.00 
17/05/2023 36.10  36.10  36.10  0.00 (0.00 %)    36.10  36.1  36.10  36.10 
16/05/2023 36.10  36.10  36.10  -3.40 (-8.61 %)    2,300  83,030,000  39.50  36.10  36.10  36.10 
15/05/2023 39.50  39.50  39.50  0.00 (0.00 %)    200  7,900,000  39.50  39.5  39.50  39.50 
12/05/2023 41.00  41.00  41.00  1.50 (3.80 %)    40  1,580,000  39.50  39.50  39.50  39.50 
11/05/2023 39.50  39.50  39.50  0.00 (0.00 %)    39.50  39.5  39.50  39.50 
10/05/2023 41.00  41.00  41.00  1.50 (3.80 %)    70,000  39.50  39.50  39.50  39.50 
09/05/2023 39.50  39.50  39.50  0.00 (0.00 %)    39.50  39.5  39.50  39.50 
08/05/2023 41.00  41.00  39.50  0.00 (0.00 %)    41.00  41.00  41.00  41.00 
05/05/2023 41.00  41.00  39.50  0.00 (0.00 %)    41,000  41.00  41.0  41.00  41.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.