MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK XMC - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 7.1 Max: 8.1 Min: 7.4 Mở cửa: 7.4 Đóng cửa: 8.1
Trung bình: 0.0 -7.1 (-100.00%) Tổng khối lượng: 109,600

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
7.40 2,500 2.28 (%)
7.50 3,500 3.19 (%)
7.60 50,900 46.44 (%)
7.70 36,900 33.67 (%)
7.80 300 0.27 (%)
7.90 7,500 6.84 (%)
8.00 600 0.55 (%)
8.10 7,400 6.75 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
13:56:44 8.1 +1.0 (+14.08%) 7,400 109,600 6.75 (%)
13:46:59 8.0 +0.9 (+12.68%) 600 102,200 0.55 (%)
13:42:53 7.9 +0.8 (+11.27%) 7,500 101,600 6.84 (%)
13:41:15 7.8 +0.7 (+9.86%) 100 94,100 0.09 (%)
13:41:07 7.8 +0.7 (+9.86%) 200 94,000 0.18 (%)
13:40:31 7.7 +0.6 (+8.45%) 10,000 93,800 9.12 (%)
13:39:36 7.7 +0.6 (+8.45%) 400 83,800 0.36 (%)
13:39:25 7.7 +0.6 (+8.45%) 17,200 83,400 15.69 (%)
13:32:43 7.6 +0.5 (+7.04%) 1,000 66,200 0.91 (%)
13:29:45 7.6 +0.5 (+7.04%) 11,200 65,200 10.22 (%)
13:21:02 7.7 +0.6 (+8.45%) 1,600 54,000 1.46 (%)
13:00:07 7.6 +0.5 (+7.04%) 10,700 52,400 9.76 (%)
11:03:28 7.7 +0.6 (+8.45%) 5,900 41,700 5.38 (%)
10:53:26 7.7 +0.6 (+8.45%) 100 35,800 0.09 (%)
10:53:13 7.6 +0.5 (+7.04%) 200 35,700 0.18 (%)
10:52:12 7.6 +0.5 (+7.04%) 7,000 35,500 6.39 (%)
10:47:31 7.6 +0.5 (+7.04%) 700 28,500 0.64 (%)
10:46:05 7.6 +0.5 (+7.04%) 2,300 27,800 2.1 (%)
10:04:49 7.5 +0.4 (+5.63%) 1,000 25,500 0.91 (%)
10:00:33 7.7 +0.6 (+8.45%) 1,700 24,500 1.55 (%)
09:53:25 7.6 +0.5 (+7.04%) 17,200 22,800 15.69 (%)
09:12:13 7.6 +0.5 (+7.04%) 600 5,600 0.55 (%)
09:09:12 7.5 +0.4 (+5.63%) 2,100 5,000 1.92 (%)
09:03:06 7.5 +0.4 (+5.63%) 400 2,900 0.36 (%)
09:01:23 7.4 +0.3 (+4.23%) 2,500 2,500 2.28 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.