MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VXB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
25/11/2022 14.894 (-12.90 %)    1,983,812  0.00% 
24/11/2022 17.1 (0.00 %)    1,983,812  0.00% 
22/11/2022 17.1 (0.00 %)    1,983,812  0.00% 
21/11/2022 17.1 (0.00 %)    1,983,812  0.00% 
18/11/2022 17.1 (0.00 %)    1,983,812  0.00% 
17/11/2022 17.1 (0.00 %)    1,983,812  0.00% 
16/11/2022 17.1 (0.00 %)    1,983,812  0.00% 
15/11/2022 17.1 (0.00 %)    1,983,812   
14/11/2022 17.1 (0.00 %)    1,983,812   
11/11/2022 17.1 (14.00 %)    1,983,812   
10/11/2022 15 (0.00 %)    1,983,812   
09/11/2022 15 (0.00 %)    1,983,812   
08/11/2022 15 (0.00 %)    1,983,812   
07/11/2022 15 (0.00 %)    1,983,812   
04/11/2022 15 (0.00 %)    1,983,812   
03/11/2022 15 (0.00 %)    1,983,812   
02/11/2022 15 (0.00 %)    1,983,812   
01/11/2022 15 (0.00 %)    1,983,812   
31/10/2022 15 (0.00 %)    1,983,812   
28/10/2022 15 (0.00 %)    1,983,812   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.