MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VPB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VPB Norges Bank       47,903,080          500,000    06/01/2023  48,403,080  0.72  
VPB Vietnam Enterprise Investments Limited       129,128,132          1,950,000    06/01/2023  131,078,132  1.95  
VPB Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       399,468,497          3,450,000    06/01/2023  402,918,497  6.00  
VPB Hanoi Investments Holdings Limited       19,500,049          1,000,000    06/01/2023  20,500,049  0.31  
VPB Công đoàn VPB Hội sở       4,661,083  397,089    07/07/2022  05/08/2022  397,089    20/07/2022  5,058,172  0.08  
VPB Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       1,480,222            250,000  21/06/2022  1,230,222  0.02  
VPB Norges Bank       32,916,287            530,000  21/06/2022  32,386,287  0.48  
VPB Hanoi Investments Holdings Limited       10,134,366          2,100,000    02/06/2022  12,234,366  0.18  
VPB Công đoàn VPB Hội sở       4,861,083    200,000  15/02/2022  14/03/2022    200,000  22/02/2022  4,661,083  0.07  
VPB Lưu Thị Thảo Giám đốc điều hành cao cấp      6,534,246    25,000  07/02/2022  24/02/2022    25,000  24/02/2022  6,509,246  0.10  
VPB Công đoàn VPB Hội sở       4,189,093  662,990    09/12/2021  07/01/2022  662,990    07/01/2022  4,861,083  0.07  
VPB Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán trưởng      164,480    45,000  04/11/2021  03/12/2021    45,000  09/11/2021  119,480  0.00  
VPB Phùng Duy Khương Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân      415,000  10,000    12/08/2021  10/09/2021          0.00  
VPB Lê Hoàng Khánh An Giám đốc khối Tài chính      103,962  15,000    09/08/2021  07/09/2021          0.00  
VPB Lưu Thị Thảo Giám đốc điều hành cao cấp      2,326,500  1,332,900    09/08/2021  07/09/2021          0.00  
VPB Phạm Phú Khôi Giám đốc khối Thị trường Tài thính      185,540  15,000    09/08/2021  07/09/2021          0.00  
VPB Dương Thị Thu Thủy Giám đốc Đầu tư      730,200  20,000    09/08/2021  07/09/2021          0.00  
VPB Phan Ngọc Hòa Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp      370,400  15,000    09/08/2021  07/09/2021          0.00  
VPB Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán trưởng      151,780  12,700    09/08/2021  07/09/2021          0.00  
VPB Nguyễn Thị Mai Trinh Thành viên BKS      50,002  13,900    09/08/2021  07/09/2021  13,900    09/08/2021  63,902  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.