MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VIX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VIX Công ty Cổ phần FTG Việt Nam       26,824,358    26,824,358  30/11/2022  29/12/2022    26,824,358  07/12/2022    0.00  
VIX Dương Thị Hồng Hạnh Em dâu  Nguyễn Thị Tuyết  Thành viên HĐQT  21,200,000    21,200,000  30/11/2022  29/12/2022    21,200,000  07/12/2022    0.00  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Phó Chủ tịch HĐQT  87,430,578    87,430,578  30/11/2022  29/12/2022    87,430,578  07/12/2022    0.00  
VIX Dương Thị Hồng Hạnh Em dâu  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  10,000,000  10,000,000    19/07/2022  17/08/2022  10,000,000    03/08/2022  20,000,000  3.44  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  81,481,678  1,000,000    07/07/2022  05/08/2022  1,000,000    11/07/2022  82,481,678  14.17  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  29,005,217  52,476,461    21/03/2022  28/03/2022  52,476,461    28/03/2022  81,481,678  14.00  
VIX Dương Thị Hồng Hạnh Em dâu  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  10,000,000    09/03/2022  22/03/2022  10,000,000    11/03/2022  10,000,000  1.72 GD quyền mua 
VIX Công ty Cổ phần FTG Việt Nam       25,305,999    25,305,999  09/03/2022  22/03/2022    25,305,999  11/03/2022  25,305,999  4.35 GD quyền mua 
VIX Trần Thị Hồng Hà Quyền Kế toán trưởng      145,127  145,127    09/03/2022  28/03/2022          0.00  
VIX Nguyễn Thị Tuyết Phó Chủ tịch HĐQT      14,165,245    8,165,245  09/03/2022  22/03/2022    8,165,245  11/03/2022  20,165,245  3.46 GD quyền mua 
VIX Đỗ Ngọc Đĩnh Phó Tổng GĐ      1,016  1,016    09/03/2022  28/03/2022          0.00  
VIX Nguyễn Tuấn Dũng Phụ trách quản trị      94,236  94,236    09/03/2022  28/03/2022          0.00  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  29,005,217  23,471,244    09/03/2022  22/03/2022  23,471,244    11/03/2022  81,481,687  14.00 GD quyền mua 
VIX Nguyễn Thị Tuyết Chủ tịch HĐQT      14,165,245  6,000,000    09/03/2022  28/03/2022  6,000,000    24/03/2022  20,165,245  3.46  
VIX Nguyễn Thị Tuyết Tồng giám đốc      9,844,300  2,844,300    30/09/2021  11/10/2021  2,844,300    08/10/2021  14,165,245  2.43  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  29,005,217    30/09/2021  11/10/2021  29,005,217    08/10/2021  29,005,217  4.98  
VIX Nguyễn Thị Tuyết Phó Chủ tịch HĐQT      9,844,300    7,000,000        7,000,000    14,165,245  2.43 Chuyển nhượng quyền mua 
VIX Nguyễn Thị Tuyết Phó Chủ tịch HĐQT      9,844,300    7,000,000  20/09/2021  05/10/2021          0.00  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Tổng Giám đốc  29,005,217    20/09/2021  05/10/2021  29,005,217    22/09/2021  29,005,217  4.98 Giao dịch quyền mua 
VIX Đỗ Ngọc Đĩnh Phó Tổng GĐ      473  473    20/09/2021  11/10/2021  473    08/10/2021  1,016  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.