TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VIX - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
26/09/2022 62,000  644,800,000  10.4 (-5.88 %)    78,300  814,320,000  16,300  169,520,000  526,564,459   
23/09/2022 -163,560  -1,807,338,000  11.05 (-3.07 %)    2,440  26,962,000  166,000  1,834,300,000  526,489,259   
22/09/2022 57,400  654,360,000  11.4 (2.24 %)    129,800  1,479,720,000  72,400  825,360,000  526,489,599   
21/09/2022 -102,124  -1,138,682,600  11.15 (-3.04 %)    51,376  572,842,400  153,500  1,711,525,000  526,531,599   
20/09/2022 241,200  2,773,800,000  11.5 (2.68 %)    243,300  2,797,950,000  2,100  24,150,000  526,338,325   
19/09/2022 -63,742  -710,723,300  11.15 (-7.08 %)    24,058  268,246,700  87,800  978,970,000  526,188,625   
16/09/2022 636,950  7,611,552,500  11.95 (-1.24 %)    881,600  10,535,120,000  244,650  2,923,567,500  526,202,483   
15/09/2022 -392,900  3,486,652,000  12.1 (-2.42 %)    100  3,612,622,000  393,000  125,970,000  527,078,483   
14/09/2022 282,320  1,241,150  12.35 (2.92 %)    292,520  1,241,150  10,200  526,938,883   
13/09/2022 19,899  1,241,150  12 (-0.83 %)    25,499  1,241,150  5,600  527,229,103   
12/09/2022 -125,400  624,840,000  12.1 (-1.63 %)    14,300  653,130,000  139,700  28,290,000  526,701,502   
09/09/2022 50,800  624,840,000  12.3 (2.50 %)    53,100  653,130,000  2,300  28,290,000  526,279,802   
08/09/2022 92,700  1,112,400,000  12 (-1.64 %)    645,800  7,749,600,000  553,100  6,637,200,000  525,701,802   
07/09/2022 -246,900  -3,012,180,000  12.2 (-6.87 %)    189,100  2,307,020,000  436,000  5,319,200,000  526,125,502   
06/09/2022 -631,000  -8,234,550,000  13.05 (-2.61 %)    100  1,305,000  631,100  8,235,855,000  526,313,902   
05/09/2022 -197,100  -2,641,140,000  13.4 (-1.47 %)    25,000  335,000,000  222,100  2,976,140,000  525,983,302   
31/08/2022 284,600  3,870,560,000  13.6 (1.49 %)    285,300  3,880,080,000  700  9,520,000  525,769,102   
30/08/2022 -330,300  -4,426,020,000  13.4 (-2.90 %)    400  5,360,000  330,700  4,431,380,000  525,851,102   
29/08/2022 -153,700  -2,121,060,000  13.8 (-2.13 %)    85,500  1,179,900,000  239,200  3,300,960,000  525,851,502  4.25% 
26/08/2022 -194,300  -2,739,630,000  14.1 (-0.70 %)    9,000  126,900,000  203,300  2,866,530,000  525,936,502  4.23% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.