MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VHC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VHC Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       14,700,500            98,000  11/01/2023  14,602,500  7.96  
VHC Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       98,000            98,000  11/01/2023    0.00  
VHC Hanoi Investments Holdings Limited       4,885,700          90,000    29/12/2022  4,975,700  2.71  
VHC Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       110,400          10,000    29/12/2022  120,400  0.07  
VHC DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       1,325,000          50,000    29/12/2022  1,375,000  0.75  
VHC Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       14,342,400          400,000    29/12/2022  14,742,400  8.04  
VHC Norges Bank       6,021,300          250,000    29/12/2022  6,271,300  3.42  
VHC DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       980,000          100,000    15/12/2022  1,080,000  0.59  
VHC Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       12,797,400          100,000    15/12/2022  12,897,400  7.03  
VHC Norges Bank       5,379,200            95,500  04/12/2022  5,283,700  2.88  
VHC Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       65,400          20,000    27/11/2022  85,400  0.05  
VHC Hanoi Investments Holdings Limited       4,431,700          150,000    27/11/2022  4,581,700  2.50  
VHC Norges Bank       5,299,200          80,000    27/11/2022  5,379,200  2.93  
VHC KB Vietnam Focus Balanced Fund       4,173,600          114,000    13/11/2022  4,287,600  2.34  
VHC Hanoi Investments Holdings Limited       3,680,000          168,500    13/11/2022  3,848,500  2.10  
VHC Hanoi Investments Holdings Limited       3,680,000          168,500    13/11/2022  3,848,500  2.10  
VHC Norges Bank       4,173,600          114,000    13/11/2022  4,287,600  2.34  
VHC KB Vietnam Focus Balanced Fund       3,047,900          150,000    12/10/2022  3,197,900  1.74  
VHC CTBC Vietnam Equity Fund       1,800,000          100,000    12/10/2022  1,900,000  1.04  
VHC Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       13,000          50,000    12/10/2022  63,000  0.03  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.