TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TKU - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      2,515,679  100,000    29/04/2022  27/05/2022      27/05/2022  2,515,679  6.49  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      2,515,679  50,000    25/03/2022  22/04/2022      22/04/2022  2,515,679  6.49  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      2,078,400  100,000    26/01/2022  24/02/2022  29,400    24/02/2022  2,107,800  5.44  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      2,039,400  100,000    20/12/2021  18/01/2022  39,000    18/01/2022  2,078,400  5.36  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      2,034,900  1,000,000    16/09/2021  14/10/2021  4,500    14/10/2021  2,039,400  5.26  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      2,034,900  300,000    15/01/2021  05/02/2021      05/02/2021  2,034,900  5.25  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      2,034,900  300,000    11/12/2020  08/01/2021      08/01/2021  2,034,900  5.25  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      2,034,400  200,000    06/11/2020  04/12/2020  500    04/12/2020  2,034,900  5.25  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      2,029,400  200,000    01/10/2020  30/10/2020  5,000    30/10/2020  2,034,400  5.25  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      1,528,798  500,000    13/08/2020  11/09/2020  500,602    11/09/2020  2,029,400  5.24  
TKU Hsu Wen Chuan Trưởng BKS      501,102    501,102  17/07/2020  14/08/2020    501,102  14/08/2020    0.00  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      1,482,298  100,000    29/06/2020  28/07/2020  46,500    28/07/2020  1,528,798  3.95  
TKU Hsu Wen Chuan Trưởng BKS      501,102    501,102  12/06/2020  10/07/2020      10/07/2020  501,102  1.29  
TKU Liu Chien Hung Kế toán trưởng      986,098  500,000    27/05/2020  19/06/2020  496,200    19/06/2020  1,482,298  3.83  
TKU Hsu Wen Chuan Trưởng BKS      501,102    501,102  04/05/2020  02/06/2020      02/06/2020  501,102  1.29  
TKU Hsu Wen Chuan Trưởng BKS      501,102    501,102  25/03/2020  23/04/2020      23/04/2020  501,102  1.29  
TKU Hsu Wen Chuan Trưởng BKS      501,402    100,000  18/02/2020  18/03/2020    300  18/03/2020  501,102  1.29  
TKU Hsu Wen Chuan Trưởng BKS      466,421    466,421  10/08/2018  07/09/2018      07/09/2018  466,421  1.20  
TKU Hsu Wen Chuan Trưởng BKS      466,421    466,421  24/05/2018  21/06/2018      21/06/2018  466,421  1.20  
TKU Hsu Wen Chuan Trưởng BKS      466,421    466,421  17/04/2018  11/05/2018      11/05/2018  466,421  1.20  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.