TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TBD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
22/09/2022 0.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    85.00  0.00  0.00  0.00 
21/09/2022 0.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    85.00  0.0  0.00  0.00 
20/09/2022 85.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    85.00  85.00  85.00  85.00 
19/09/2022 85.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    85.00  85.0  85.00  85.00 
16/09/2022 85.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    663,000  85.00  85.00  85.00  85.00 
15/09/2022 85.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    85.00  85.0  85.00  85.00 
14/09/2022 85.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    85.00  85.00  85.00  85.00 
13/09/2022 85.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    85.00  85.0  85.00  85.00 
12/09/2022 85.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    85.00  85.00  85.00  85.00 
09/09/2022 85.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    26  1,940,300  85.00  85.0  85.00  85.00 
08/09/2022 85.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    85.00  85.00  85.00  85.00 
07/09/2022 85.00  85.00  85.00  0.00 (0.00 %)    85.00  85.0  85.00  85.00 
06/09/2022 85.00  85.00  85.00  5.00 (6.25 %)    100  8,500,000  80.00  85.00  85.00  85.00 
05/09/2022 80.00  80.00  80.00  -6.00 (-6.98 %)    100  8,000,000  86.00  80.0  80.00  80.00 
31/08/2022 86.00  86.00  86.00  0.30 (0.35 %)    130,000  11,179,800,000  85.70  85.00  86.00  85.00 
30/08/2022 85.70  85.70  85.70  0.00 (0.00 %)    85.70  85.7  85.70  85.70 
29/08/2022 85.70  85.70  85.70  0.00 (0.00 %)    85.70  85.70  85.70  85.70 
26/08/2022 86.00  86.00  86.00  1.00 (1.18 %)    20,600  1,765,000,000  85.00  72.5  86.00  72.50 
25/08/2022 75.20  75.20  75.20  -13.20 (-14.93 %)    120,500  10,238,880,000  88.40  75.20  88.00  75.20 
24/08/2022 88.40  88.40  88.40  0.00 (0.00 %)    88.40  88.4  88.40  88.40 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.