MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK STB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/12/2022 22.3 (6.95 %)    8,729  62,407,100  7,149   7,774  49,983,500  6,430   12,423,600
02/12/2022 20.85 (6.92 %)    6,276  75,842,300  12,084   8,845  38,952,300  4,404   36,890,000
01/12/2022 19.5 (-2.50 %)    10,193  82,729,600  8,116   12,508  60,741,200  4,856   21,988,400
30/11/2022 20 (1.27 %)    10,499  55,097,200  5,248   8,781  44,772,200  5,099   10,325,000
29/11/2022 19.75 (0.25 %)    11,594  52,027,500  4,487   8,944  47,554,500  5,317   4,473,000
28/11/2022 19.7 (4.23 %)    10,407  44,648,900  4,290   7,664  41,118,100  5,365   3,530,800
25/11/2022 18.9 (3.85 %)    9,062  48,141,900  5,313   9,776  42,097,600  4,306   6,044,300
24/11/2022 18.2 (4.00 %)    6,777  40,923,700  6,039   6,988  29,901,600  4,279   11,022,100
23/11/2022 17.5 (3.55 %)    7,796  57,804,900  7,415   10,094  45,664,500  4,524   12,140,400
22/11/2022 16.9 (1.20 %)    9,747  53,534,500  5,492   8,483  50,582,300  5,963   2,952,200
21/11/2022 16.7 (-2.34 %)    8,437  37,923,200  4,495   4,767  29,646,400  6,219   8,276,800
18/11/2022 17.1 (-0.58 %)    12,659  65,095,400  5,142   8,973  50,649,400  5,645   14,446,000
17/11/2022 17.2 (6.50 %)    8,579  53,366,900  6,221   10,025  53,963,500  5,383   -596,600
16/11/2022 16.15 (6.95 %)    8,643  53,805,900  6,225   6,029  39,912,400  6,620   13,893,500
15/11/2022 15.1 (-5.03 %)    9,180  45,223,800  4,926   7,011  61,140,700  8,721   -15,916,900
14/11/2022 15.85 (1.60 %)    7,985  55,072,400  6,897   7,573  67,349,600  8,893   -12,277,200
11/11/2022 15.6 (2.63 %)    5,667  67,003,400  11,823   9,484  66,117,600  6,971   885,800
10/11/2022 15.15 (-7.06 %)    10,249  52,943,300  5,166   5,506  59,409,200  10,790   -6,465,900
09/11/2022 16.25 (-1.52 %)    10,746  59,922,900  5,576   6,870  59,802,200  8,705   120,700
08/11/2022 16.45 (6.13 %)    6,778  44,783,300  6,607   5,445  37,089,800  6,812   7,693,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.