MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SSI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SSI Nguyễn Thị Thanh Hà Giám đốc Tài chính      2,434,936            5,000  31/10/2022  2,429,936  0.16  
SSI Daiwa Securities Group Inc.       154,491,930  154,491,930    22/07/2022  25/07/2022  154,491,930    25/07/2022  231,737,895  15.56 Giao dịch quyền mua 
SSI Nguyễn Duy Linh Con  Nguyễn Duy Hưng  Chủ tịch HĐQT  94,237,668    21/07/2022  25/07/2022  94,237,668    25/07/2022  47,118,844  3.16 Giao dịch quyền mua 
SSI Nguyễn Thị Thanh Hà Giám đốc Tài chính      2,934,936    2,954,536    15/07/2022    2,954,536  15/07/2022  2,934,936  0.20 Giao dịch quyền mua 
SSI Nguyễn Thị Thanh Hà Giám đốc Tài chính      2,934,936    500,000  14/07/2022  12/08/2022    500,000  12/08/2022  2,528,296  0.17  
SSI Phạm Viết Muôn Thành viên HĐQT      195,199  195,199    13/07/2022  25/07/2022  195,199    25/07/2022  292,798  0.02 Giao dịch quyền mua 
SSI Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh   Nguyễn Hồng Nam  Công bố thông tin  54,901,068    54,901,068  12/07/2022  18/07/2022    54,901,068  14/07/2022  54,901,068  3.69 Giao dịch quyền mua 
SSI Nguyễn Duy Linh Con  Nguyễn Duy Hưng  Chủ tịch HĐQT  94,237,688    12/07/2022  18/07/2022  94,237,688    14/07/2022  47,118,844  3.16 Giao dịch quyền mua 
SSI Nguyễn Mạnh Hùng Em  Nguyễn Duy Hưng  Chủ tịch HĐQT  5,150,000  5,150,000    12/07/2022  25/07/2022  5,150,000    25/07/2022  7,725,000  0.52 Giao dịch quyền mua 
SSI Hoàng Thị Minh Thủy Kế toán trưởng      190,100  190,100    12/07/2022  25/07/2022  190,100    25/07/2022  285,150  0.02 Giao dịch quyền mua 
SSI Nguyễn Hồng Nam Tổng Giám đốc      3,492,999  3,492,999    12/07/2022  25/07/2022  3,492,999    25/07/2022  5,239,498  0.35 Giao dịch quyền mua 
SSI Công ty TNHH Đầu tư NDH   Nguyễn Duy Hưng  Chủ tịch HĐQT  94,237,688    94,237,688  12/07/2022  18/07/2022    94,237,688  14/07/2022  94,237,688  6.33 Giao dịch quyền mua 
SSI Nguyễn Duy Khánh Thành viên HĐQT      2,065,999  2,065,999    12/07/2022  25/07/2022  2,065,999    25/07/2022  3,098,998  0.21 Giao dịch quyền mua 
SSI Nguyễn Kim Long Giám đốc luật & kiểm soát nội bộ      1,095,948    1,095,948  12/07/2022  18/07/2022    1,095,948  14/07/2022  1,095,948  0.07  
SSI Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn       2,500,001    2,500,001  12/07/2022  18/07/2022    2,500,001  14/07/2022  2,500,001  0.17 Giao dịch quyền mua 
SSI Phùng Thị Ngọc Linh Em dâu  Nguyễn Thị Thanh Hà  Giám đốc Tài chính  62,240  62,240    12/07/2022  25/07/2022  62,240    25/07/2022  93,360  0.01 Giao dịch quyền mua 
SSI Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT      6,784,700  6,784,700    12/07/2022  25/07/2022  6,784,700    25/07/2022  10,177,050  0.68 Giao dịch quyền mua 
SSI Hoàng Thị Minh Thủy Kế toán trưởng      260,100    70,000  06/06/2022  15/06/2022    70,000  15/06/2022  190,100  0.01  
SSI Ngô Văn Điểm Thành viên HĐQT độc lập      155,700    40,000  08/12/2021  31/12/2021    40,000  08/12/2021  115,700  0.01  
SSI Hoàng Thị Minh Thủy Kế toán trưởng      298,900    70,000  07/12/2021  31/12/2021    70,000  09/12/2021  228,900  0.02  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.