TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK SJS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
12/08/2022 69.80  69.80  -0.10 (-0.14 %)    16,600  1,148,000,000  70.00  70.00  68.90 
11/08/2022 69.90  69.90  1.40 (2.04 %)    83,400  5,777,000,000  68.10  70.00  68.10 
10/08/2022 68.50  68.50  -0.90 (-1.30 %)    12,300  844,000,000  68.60  69.60  68.50 
09/08/2022 69.40  69.40  0.10 (0.14 %)    4,800  331,000,000  2,696,000  194,818,000,000  70.30  70.30  68.70 
08/08/2022 69.30  69.30  -0.90 (-1.28 %)    10,700  741,000,000  203,000  14,300,090,000  69.30  69.90  68.90 
05/08/2022 70.20  70.20  0.80 (1.15 %)    10,100  703,000,000  69.00  70.50  68.80 
04/08/2022 69.40  69.40  -0.20 (-0.29 %)    14,200  981,000,000  1,259,000  87,626,400,000  69.50  69.50  68.50 
03/08/2022 69.60  69.60  -0.30 (-0.43 %)    5,500  381,000,000  143,000  10,010,000,000  69.90  69.90  69.00 
02/08/2022 69.90  69.90  0.00 (0.00 %)    10,500  729,000,000  70.00  70.00  69.00 
01/08/2022 69.90  69.90  -0.40 (-0.57 %)    8,900  616,000,000  69.90  69.90  68.00 
29/07/2022 70.30  70.30  0.10 (0.14 %)    3,100  216,000,000  70.00  70.30  68.70 
28/07/2022 70.20  70.20  -0.30 (-0.43 %)    13,200  923,000,000  70.30  70.30  69.20 
27/07/2022 70.50  70.50  -0.30 (-0.42 %)    8,800  609,000,000  69.00  70.50  68.00 
26/07/2022 70.80  70.80  -0.10 (-0.14 %)    1,800  126,000,000  650,000  45,693,000,000  70.80  71.80  69.20 
25/07/2022 70.90  70.90  0.30 (0.42 %)    8,500  592,000,000  1,200,000  84,552,000,000  72.00  72.00  68.00 
22/07/2022 70.60  70.60  0.30 (0.43 %)    8,200  573,000,000  70.10  70.80  69.50 
21/07/2022 70.30  70.30  0.00 (0.00 %)    12,800  897,000,000  69.30  71.80  69.30 
20/07/2022 70.30  70.30  0.40 (0.57 %)    20,000  1,401,000,000  580,000  40,020,000,000  71.00  71.00  69.10 
19/07/2022 69.90  69.90  0.00 (0.00 %)    3,000  207,000,000  68.40  69.90  68.30 
18/07/2022 69.90  69.90  -0.10 (-0.14 %)    20,700  1,438,000,000  82,000  5,740,000,000  70.00  70.50  68.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.