MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SHB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SHB Hoàng Thị Anh Nguyên Chị  Hoàng Thị Mai Thảo  Phó Tổng GĐ          6,000    26/03/2022  6,000  0.00  
SHB Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       39,486,915    1,200        1,200  10/01/2022  39,485,715  1.29  
SHB Đỗ Thị Minh Nguyệt chị  Đỗ Quang Hiển  Chủ tịch HĐQT  13,691,859  13,691,859    07/12/2021  07/12/2021  13,691,859    07/12/2021  17,525,579  0.57 GD quyền mua 
SHB Đỗ Thị Thu Hà Chị  Đỗ Quang Hiển  Chủ tịch HĐQT  39,608,610  39,608,610    07/12/2021  07/12/2021  39,608,610    07/12/2021  50,699,020  1.66 GD quyền mua 
SHB Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       28,510,087  28,510,087    07/12/2021  07/12/2021  28,510,087    07/12/2021  36,492,911  1.19 GD quyền mua 
SHB Đỗ Vinh Quang Con  Đỗ Quang Hiển  Chủ tịch HĐQT  57,065,910  57,065,910    07/12/2021  07/12/2021  57,065,910    07/12/2021  73,044,364  2.39  
SHB CTCP Tập đoàn T&T       192,550,720  192,550,720    07/12/2021  07/12/2021  192,550,720    07/12/2021  246,464,921  8.06 GD quyền mua 
SHB Đỗ Quang Hiển Chủ tịch HĐQT      52,962,382  52,962,382    05/12/2021  07/12/2021  52,962,382    07/12/2021  67,791,848  2.22 Giao dịch quyền mua 
SHB Võ Đức Tiến Phó Chủ tịch HĐQT      78,518  78,518    05/12/2021  07/12/2021  78,518    05/12/2021  100,503  0.00 Giao dịch quyền mua 
SHB Đỗ Quang Vinh Phó Tổng GĐ      500,000  500,000    05/12/2021  07/12/2021  500,000    07/12/2021  640,000  0.02 GD quyền mua 
SHB Nguyễn Ngọc Phụng NLQ  Nguyễn Văn Lê  Thành viên HĐQT  485,501  485,501    05/12/2021  07/12/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
SHB Nguyễn Văn Lê Thành viên HĐQT      4,370,205  4,370,205    05/12/2021  07/12/2021  4,370,205    06/12/2021  5,593,861  0.18 Giao dịch quyền mua 
SHB Vũ Thị Lệ Quyên Vợ  Nguyễn Văn Lê  Thành viên HĐQT  591,849  591,849    05/12/2021  07/12/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
SHB Ninh Thị Lan Phương Phó Tổng GĐ      69,986  69,986    05/12/2021  07/12/2021  69,986    07/12/2021  89,582  0.00 Giao dịch quyền mua 
SHB Ngô Thu Hà Phó Tổng GĐ      1,401,884  1,401,884    05/12/2021  07/12/2021  1,401,884    06/12/2021  1,794,411  0.06 Giao dịch quyền mua 
SHB Phạm Hòa Bình Trưởng BKS      106,263  106,263    02/12/2021  06/12/2021  106,263    05/12/2021  136,016  0.00 Giao dịch quyền mua 
SHB Nguyễn Thị Mi Mẹ vợ  Nguyễn Văn Lê  Thành viên HĐQT  226,891    63,529  29/11/2021  02/12/2021    63,529  01/12/2021    0.00 GD quyền mua 
SHB Đỗ Vinh Quang Con trai  Đỗ Quang Hiển  Chủ tịch HĐQT  500,000    09/06/2021  07/07/2021  500,000    16/06/2021  500,000  0.02  
SHB Đỗ Vinh Quang Con trai  Đỗ Quang Hiển  Chủ tịch HĐQT  52,378,100    500,000  15/04/2021  13/05/2021    500,000  26/04/2021  51,878,100  1.70  
SHB Vũ Xuân Thủy Sơn Phó giám đốc Kiểm toán nội bộ      120,000    120,000  08/04/2021  06/05/2021    120,000  25/04/2021    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.