TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK S55 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
S55 Nguyễn Văn Sơn       501,000            3,000  12/01/2022  498,000  4.98  
S55 Vũ Sơn Thủy Kế toán trưởng      357,982    357,982  22/11/2021  17/12/2021    357,982  23/11/2021    0.00  
S55 Đặng Văn Tuyển Phó Giám đốc      287,200  200,000    05/11/2021  03/12/2021  185,360    12/11/2021  472,560  4.73  
S55 Nguyễn Văn Sơn       498,000          5,000    30/10/2019  503,000  5.03  
S55 Công ty TNHH ANZA       2,313,071          153,843    18/07/2019  2,466,914  24.67  
S55 Đặng Quang Đạt Chủ tịch HĐQT      1,434,306  100,000    18/07/2019  16/08/2019  100,000    18/07/2019  1,534,306  15.34  
S55 Công ty TNHH ANZA       2,208,071          105,000    12/07/2019  2,313,071  23.13  
S55 Công ty TNHH ANZA       2,063,641          123,400    03/06/2019  2,187,041  21.87  
S55 Công ty TNHH ANZA       1,297,369          731,272    22/05/2019  2,028,641  20.29  
S55 Đặng Văn Tuyển Phó Giám đốc      186,700  100,000    22/04/2019  17/05/2019  100,000    23/04/2019  286,700  2.87  
S55 Nguyễn Ngọc Ánh Phó Giám đốc      228,544    140,000  28/12/2018  25/01/2019    87,000  25/01/2019  141,544  1.42  
S55 Công ty TNHH ANZA       912,600          86,900    18/06/2018  999,500  10.00  
S55 Công ty TNHH ANZA       753,700          158,900    12/06/2018  912,600  9.13  
S55 Công ty TNHH ANZA       661,500          92,200    01/06/2018  753,700  7.54  
S55 Công ty TNHH ANZA       447,900          213,600    27/04/2018  661,500  6.62  
S55 Công ty TNHH ANZA       310,700          137,200    20/04/2018  447,900  4.48  
S55 Công ty TNHH ANZA       290,700          20,000    17/04/2018  310,700  3.11  
S55 Nguyễn Thị Hương Vợ  Đặng Quang Đạt  Chủ tịch HĐQT  267,840    50,000  09/03/2018  06/04/2018    35,300  06/04/2018  232,540  2.33  
S55 Đặng Văn Tuyển Phó Giám đốc      216,000    116,000  10/10/2017  08/11/2017    116,000  07/11/2017  100,000  1.00  
S55 Đặng Quang Đạt Chủ tịch HĐQT      589,974  100,000    19/06/2017  14/07/2017  100,000    11/07/2017  689,974  6.90  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.