TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK QTP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
QTP Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT      10,000            10,000  09/02/2022    0.00  
QTP Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT      10,000    15/12/2021  17/12/2021  10,000    13/12/2021  10,000  0.00  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       12,585,353    5,000,000  19/03/2021  15/04/2021    5,000,000  05/04/2021  7,585,353  1.69  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       17,585,353    5,000,000  12/03/2021  08/04/2021    5,000,000  12/03/2021  12,585,353  2.80  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       29,585,353    12,000,000  25/02/2021  24/03/2021    12,000,000  25/02/2021  17,585,353  3.91  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       34,585,353    5,000,000  21/01/2021  18/02/2021    5,000,000  17/02/2021  29,585,353  6.57  
QTP Nguyễn Đăng Dung Trưởng BKS      50,000    50,000  19/01/2021  17/02/2021    50,000  22/01/2021    0.00  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       36,585,353    5,000,000  18/12/2020  14/01/2021    2,000,000  14/01/2021  34,585,353  7.69  
QTP Trần Thị Kim Tuyến Vợ  Nguyễn Tuấn Anh  Chủ tịch HĐQT  50,000    01/12/2020  30/12/2020  50,000    08/12/2020  50,000  0.01  
QTP Trần Thị Kim Tuyến Vợ  Nguyễn Tuấn Anh  Chủ tịch HĐQT  50,000    01/12/2020  30/12/2020          0.00  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       39,585,353    3,000,000  28/07/2020  24/08/2020    3,000,000  24/08/2020  36,585,353  8.13  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       40,585,353    1,000,000  22/05/2020  22/06/2020    1,000,000  22/06/2020  39,585,353  8.80  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       40,585,353    1,000,000  22/04/2020  18/05/2020      18/05/2020  40,585,353  9.02  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       41,475,353    890,000  13/04/2020  08/05/2020    890,000  15/04/2020  40,585,353  9.02  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       41,585,353    1,000,000  05/03/2020  02/04/2020    110,000  31/03/2020  41,475,353  9.22  
QTP Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       42,085,353  500,000    18/02/2020  17/03/2020  500,000    27/02/2020  41,585,353  9.24  
QTP Nguyễn Đăng Dung Trưởng BKS      50,000    50,000  30/10/2019  26/11/2019      27/11/2019  50,000  0.01  
QTP Ngô Sinh Nghĩa Phó Tổng GĐ      10,000    10,000  08/06/2017  05/07/2017    10,000  12/06/2017    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.