TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK QBS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
QBS Đặng Thị Phương Thảo Trưởng BKS      3,450          5,000  5,000  05/04/2022  3,450  0.00  
QBS Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thành viên BKS      5,750  5,000    28/03/2022  26/04/2022  5,000    29/03/2022  10,750  0.02  
QBS Lê Thị Lê Chị dâu  Nguyễn Thanh Bình  Phó TGĐ Đối ngoại  23,070    23,070  22/09/2021  21/10/2021    23,000  21/10/2021  70  0.00  
QBS Lê Thị Lê Chị dâu  Nguyễn Thanh Bình  Phó TGĐ Đối ngoại  739,370            716,300  09/06/2021  23,070  0.03  
QBS Nguyễn Văn Khoái Bố  Nguyễn Thị Thanh Hương  Chủ tịch HĐQT  1,789,000            1,789,000  20/05/2021    0.00  
QBS Hoàng Văn Hưng Tổng Giám đốc      1,249,120    1,249,120  10/05/2021  09/06/2021    1,249,100  20/05/2021  20  0.00  
QBS Nguyễn Thanh Bình Phó TGĐ Đối ngoại      5,000,000    5,000,000  10/05/2021  09/06/2021    5,000,000  20/05/2021    0.00  
QBS Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thành viên BKS      305,750    305,750  10/05/2021  09/06/2021    300,000  09/06/2021  5,750  0.01  
QBS Hoàng Văn Hưng Tổng Giám đốc      1,923,320    1,923,320  02/04/2021  29/04/2021    674,200  29/04/2021  1,249,120  1.80  
QBS Lê Thị Lê Chị dâu  Nguyễn Thanh Bình  Phó TGĐ Đối ngoại  739,370    739,370  02/04/2021  29/04/2021      29/04/2021  739,370  1.07  
QBS Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thành viên BKS      305,750    305,750  02/04/2021  29/04/2021      29/04/2021  305,750  0.44  
QBS Nguyễn Văn Khoái Bố  Nguyễn Thị Thanh Hương  Chủ tịch HĐQT  2,000,000    2,000,000  01/04/2021  29/04/2021    211,000  29/04/2021  1,789,000  2.58  
QBS Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng GĐ      5,000,000    5,000,000  01/04/2021  29/04/2021      29/04/2021  5,000,000  7.21  
QBS Daniel Rodney Badger       5,343,550            5,343,550  10/01/2018    0.00  
QBS Nguyễn Thanh Bình Chồng  Nguyễn Thị Thanh Hương  Chủ tịch HĐQT  10,000,000    5,000,000  07/11/2017  06/12/2017    5,000,000  13/11/2017  5,000,000  7.21  
QBS Trần Thị Mỳ Mẹ  Nguyễn Thị Thanh Hương  Chủ tịch HĐQT  1,000,000    1,000,000  07/11/2017  06/12/2017    1,000,000  13/11/2017    0.00  
QBS Daniel Rodney Badger       137,950          5,330,000    06/01/2017  5,467,950  7.89  
QBS Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thành viên BKS      5,750  300,000    12/08/2016  10/09/2016  300,000    16/08/2016  305,750  0.44  
QBS Nguyễn Văn Ánh       2,842,709          452,810    12/08/2016  3,295,519  4.75  
QBS Đặng Thị Phương Thảo Trưởng BKS      3,450  500,000    12/08/2016  10/09/2016      10/09/2016  3,450  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.