MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PVP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PVP CTCP Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital)       1,645,053    1,645,053  05/10/2021  02/11/2021    1,645,000  02/11/2021  53  0.00  
PVP CTCP Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital)       8,449,653    8,449,653  26/08/2021  23/09/2021    6,804,600  23/09/2021  1,645,053  1.74  
PVP CTCP Quản lý Quỹ PVI       6,762,747    6,762,747  25/12/2020  22/01/2021    6,762,747  18/01/2021    0.00  
PVP Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam       10,359,000    10,359,000  16/12/2020  14/01/2021    359,000  14/01/2021  10,000,000  10.61  
PVP CTCP Quản lý Quỹ PVI       9,543,747    9,543,747  23/11/2020  22/12/2020    2,781,000  22/12/2020  6,762,747  7.17  
PVP Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam       11,838,900    1,538,900  13/11/2019  12/12/2019    1,479,900  12/12/2019  10,359,000  10.99  
PVP Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam       11,839,300    1,539,300  09/10/2019  06/11/2019    400  06/11/2019  11,838,900  12.56  
PVP Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam       12,000,000    1,700,000  03/09/2019  02/10/2019    160,700  02/10/2019  11,839,300  12.56  
PVP Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam   Vũ Quang Đông  Thành viên HĐQT  12,000,000    2,000,000  06/02/2018  07/03/2018      07/03/2018  12,000,000  12.73  
PVP CTCP Quản lý Quỹ PVI       9,550,347    9,550,347  23/12/2016  20/01/2017    6,600  20/01/2017  9,543,747  10.12  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.