MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PTC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PTC Phạm Thị Thu Hà Chủ tịch HĐQT      2,900,000    11/10/2022  09/11/2022  2,900,000    08/11/2022  2,900,000  9.01  
PTC Võ Anh Linh   Phạm Thị Thu Hà    900,000  4,000,000    11/09/2022  10/10/2022  4,000,000    04/10/2022  4,900,000  15.22  
PTC Võ Anh Linh   Phạm Thị Thu Hà    900,000  2,000,000    04/08/2022  01/09/2022      01/09/2022  900,000  2.80  
PTC Phạm Thị Thu Hà Chủ tịch HĐQT      8,711,138    8,711,138  30/12/2021  27/01/2022    8,711,138  27/01/2022    0.00  
PTC Võ Anh Linh Chồng  Phạm Thị Thu Hà    4,380,000    3,880,000  08/12/2021  06/01/2022    3,880,000  06/01/2022  500,000  1.55  
PTC Trần Thị Kim Thoa       4,399,998            4,399,998  30/10/2018    0.00  
PTC Trần Quang Ninh       1,378,140            1,378,140  25/10/2018    0.00  
PTC Phạm Thị Thu Hà Chủ tịch HĐQT      8,779,528    23/10/2018  20/11/2018  8,711,138    30/10/2018  8,711,138  27.06  
PTC Phạm Vĩnh Phú Thành viên BKS      2,272,648    2,272,648  03/10/2018  29/10/2018    2,272,648  23/10/2018    0.00  
PTC Phạm Thị Thu Hà Vợ  Võ Anh Linh  Chủ tịch HĐQT  2,106,882    26/09/2018  25/10/2018          0.00  
PTC Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam       1,356,790            1,356,790  17/08/2017    0.00  
PTC Trần Quang Ninh       68,390          1,356,790    15/08/2017  1,425,180  4.43  
PTC Trần Đức Uân       1,100,000            1,100,000  27/03/2017    0.00  
PTC Võ Anh Linh Chủ tịch HĐQT      3,436,880  943,120    28/12/2016  24/01/2017  943,120    05/01/2017  4,380,000  13.61  
PTC Phạm Vĩnh Phú       233,650          2,038,998    26/12/2016  2,272,648  7.06  
PTC Đinh Văn Thuận       2,200,648            2,200,648  26/12/2016    0.00  
PTC Vũ Lệ Mai       1,834,652            1,834,652  26/12/2016    0.00  
PTC Vũ Thị Lệ Thoa       1,846,500            1,846,500  26/12/2016    0.00  
PTC Trần Thị Kim Thoa       218,116          4,181,882    26/12/2016  4,399,998  13.67  
PTC Trần Đức Uân               1,100,000    12/06/2016  1,100,000  3.42  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.