MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PTB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PTB Bùi Thức Hùng Trưởng BKS      301,767    150,000  20/11/2022  19/12/2022    86,000  15/12/2022  215,767  0.32  
PTB Lê Anh Văn Con  Lê Vỹ  Chủ tịch HĐQT  224,210    100,000  10/11/2022  08/12/2022    55,000  06/12/2022  180,210  0.26  
PTB Nguyễn Sỹ Hòe Thành Viên HĐQT      3,987,829  200,000    10/11/2022  08/12/2022  200,000    23/11/2022  4,187,829  6.16  
PTB Lê Văn Thảo Phó Chủ tịch HĐQT      5,614,360  200,000    10/11/2022  08/12/2022  200,000    10/11/2022  5,814,860  8.55  
PTB Lê Vỹ Chủ tịch HĐQT      8,843,323  300,000    02/11/2022  01/12/2022  178,200    01/12/2022  9,021,523  13.26  
PTB Lê Thục Trinh Con  Lê Vỹ  Chủ tịch HĐQT  58,000  50,000    25/05/2022  23/06/2022  36,200    23/06/2022  124,260  0.18  
PTB Lê Thị Kim Sang vợ  Lê Văn Thảo  Phó Tổng GĐ  529,874    150,000  09/05/2022  07/06/2022    150,000  01/06/2022  587,823  0.86  
PTB Trần Hữu Đức Thành viên HĐQT      73,108    23,000  11/08/2021  09/09/2021    11,000  09/09/2021  62,108  0.09  
PTB Lê Văn Luận em  Lê Văn Thảo  Tổng GĐ  95,212    60,000  04/04/2021  03/05/2021    60,000  22/04/2021  35,212  0.05  
PTB Trần Thế Triều Em  Trần Thanh Cung  Phó Tổng GĐ  5,274    5,274  11/01/2021  09/02/2021    5,200  27/01/2021  74  0.00  
PTB Nguyễn Việt Minh Phụng Em  Nguyễn Thị Mỹ Loan  Kế toán trưởng  4,242    4,000  15/10/2020  13/11/2020    4,000  18/10/2020  242  0.00  
PTB Lê Vỹ Chủ tịch HĐQT      5,762,485  200,000    26/03/2020  24/04/2020  200,000    24/04/2020  5,962,485  8.76  
PTB Nguyễn Sỹ Hòe Thành viên HĐQT      2,499,698  200,000    26/03/2020  24/04/2020  200,000    24/04/2020  2,699,698  3.97  
PTB Lê Văn Thảo Phó Chủ tịch HĐQT      3,557,333  300,000    26/03/2020  24/04/2020  243,500    24/04/2020  3,800,833  5.59  
PTB Võ Thị Hoài Châu Vợ  Lê Vỹ  Chủ tịch HĐQT  1,249,788  20,000    18/03/2020  16/04/2020  11,000    16/04/2020  1,260,788  1.85  
PTB Trần Thế Triều Em  Trần Thanh Cung  Phó Tổng GĐ  5,274    4,000  08/09/2019  07/10/2019      07/10/2019  5,274  0.01  
PTB Lê Anh Văn Con  Lê Vỹ  Chủ tịch HĐQT  63,450  40,000    26/02/2019  27/03/2019  40,000    27/03/2019  103,450  0.15  
PTB Đỗ Xuân Lập Thành viên HĐQT      176,120  200,000    12/08/2018  10/09/2018  48,420    10/09/2018  225,140  0.33  
PTB Lê Văn Thảo Phó CT HĐQT       2,337,556  100,000    03/07/2018  01/08/2018  51,000    01/08/2018  3,557,333  5.23  
PTB Lê Vỹ Chủ tịch HĐQT      3,741,639  200,000    03/07/2018  01/08/2018  150,000    01/08/2018  5,762,458  8.47  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.