MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK PGV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/12/2022 18.00  18.00  0.00 (0.00 %)    1,400  25,000,000  18.00  19.00  18.00 
02/12/2022 18.00  18.00  0.10 (0.56 %)    1,900  34,000,000  17.85  18.00  17.85 
01/12/2022 17.90  17.90  -0.60 (-3.24 %)    4,600  84,000,000  19.05  19.05  17.90 
30/11/2022 18.50  18.50  0.50 (2.78 %)    19,300  348,000,000  17.70  18.90  17.65 
29/11/2022 18.00  18.00  0.80 (4.65 %)    13,300  229,000,000  17.15  18.25  17.15 
28/11/2022 17.20  17.20  0.60 (3.61 %)    9,100  153,000,000  16.90  17.20  16.65 
25/11/2022 16.60  16.60  0.00 (0.00 %)    13,600  227,000,000  16.85  16.85  16.60 
24/11/2022 16.60  16.60  0.20 (1.22 %)    2,600  42,000,000  17.35  17.35  16.00 
23/11/2022 16.40  16.40  -0.70 (-4.09 %)    1,300  21,000,000  16.15  17.00  16.10 
22/11/2022 17.10  17.10  -0.05 (-0.29 %)    2,900  47,000,000  17.85  17.85  15.95 
21/11/2022 17.15  17.15  -0.10 (-0.58 %)    1,600  27,000,000  17.45  17.45  17.15 
18/11/2022 17.25  17.25  -0.35 (-1.99 %)    14,700  243,000,000  16.40  18.35  16.40 
17/11/2022 17.60  17.60  0.70 (4.14 %)    1,900  33,000,000  17.45  18.00  17.20 
16/11/2022 16.90  16.90  0.25 (1.50 %)    24,900  390,000,000  15.60  17.00  15.50 
15/11/2022 16.65  16.65  -0.55 (-3.20 %)    11,500  183,000,000  16.00  17.05  15.95 
14/11/2022 17.15  17.15  -0.75 (-4.19 %)    4,800  80,000,000  17.80  17.80  16.65 
11/11/2022 17.90  17.90  -0.50 (-2.72 %)    2,600  46,000,000  17.90  18.10  17.80 
10/11/2022 18.40  18.40  0.00 (0.00 %)    18.40  18.40  18.40 
09/11/2022 18.40  18.40  0.60 (3.37 %)    100  1,000,000  18.40  18.40  18.40 
08/11/2022 17.80  17.80  -0.20 (-1.11 %)    5,200  91,000,000  16.80  17.90  16.75 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.