MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PDR - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PDR Bùi Quang Anh Vũ Phó Tổng GĐ      21,221,105    18,757,185  22/05/2023  20/06/2023    18,757,185  25/05/2023  2,463,920  0.37  
PDR Trần Thị Hường Phó Chủ tịch HĐQT      2,662,494    1,245,311  02/03/2023  31/03/2023    1,245,311  06/03/2023  1,417,183  0.21  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      322,311,160            28,928,987  29/12/2022  293,382,173  43.68  
PDR Lê Quang Phúc Thành viên HĐQT      1,564,985  2,000,000    27/12/2022  25/01/2023  1,315,000    19/01/2023  2,879,985  0.43  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      292,019,173            3,519,300  21/12/2022  288,499,873  42.95  
PDR Đoàn Viết Đại Từ Thành viên HĐQT độc lập      1,188,113  850,000    12/12/2022  10/01/2023  644,800    10/01/2023  1,832,913  0.27  
PDR Công ty TNHH OMVEST       35,000    09/12/2022  09/12/2022  35,000    09/12/2022  35,000  0.01  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      292,782,173            763,000  02/12/2022  292,019,173  43.48  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      293,382,173            600,000  01/12/2022  292,782,173  43.59  
PDR Nguyễn Thị Kim Cương Mẹ  Trần Trọng Gia Vinh  Thành viên HĐQT độc lập  82,400    82,400  30/11/2022  27/12/2022    34,900  27/12/2022  47,500  0.01  
PDR Công ty TNHH Phát Đạt Holdings       73,602,000            6,000,000  29/11/2022  67,602,000  10.07  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      329,025,160            6,714,000  28/11/2022  311,311,160  46.35  
PDR Bùi Quang Anh Vũ Tổng GĐ      3,211,105  20,000,000    24/11/2022  23/12/2022  18,010,000    20/12/2022  21,221,105  3.16  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      332,150,160            3,125,000  22/11/2022  329,025,160  48.99  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      253,690,510    10,000,000  28/02/2022  29/03/2022    10,000,000  28/02/2022  243,690,510  36.28  
PDR Công ty TNHH Phát Đạt Holdings       44,000,000  10,000,000    28/02/2022  29/03/2022  10,000,000    28/02/2022  54,000,000  8.04  
PDR Công ty TNHH Phát Đạt Holdings       20,000,000  24,000,000    08/02/2022  09/03/2022  24,000,000    08/02/2022  44,000,000  6.55  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      277,690,510    24,000,000  08/02/2022  09/03/2022    24,000,000  08/02/2022  253,690,510  37.77  
PDR Công ty TNHH Phát Đạt Holdings       20,000,000    19/01/2022  17/02/2022  20,000,000    20/01/2022  20,000,000  2.98  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      297,690,510    20,000,000  18/01/2022  16/02/2022    20,000,000  20/01/2022  277,690,510  41.34  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.