MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NVT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NVT Công ty TNHH NVT Holdings       79,426,440          5,826,280    07/08/2022  85,252,720  94.20  
NVT Phạm Quốc Khánh       21,720,100            21,720,000  04/08/2022  100  0.00  
NVT Nguyễn Văn Dũng       8,021,310            8,021,310  04/08/2022    0.00  
NVT Nguyễn Đức Toàn       4,531,000            4,531,000  04/08/2022    0.00  
NVT Trịnh Kiên       4,525,500            4,520,000  04/08/2022  5,500  0.01  
NVT Đỗ Thị Thúy Hường       4,529,600            4,520,000  01/08/2022  9,600  0.01  
NVT Công ty TNHH NVT Holdings               22,579,000    01/08/2022  22,579,000  24.95  
NVT Đỗ Thị Thúy Hường       4,520,000          11,000    25/04/2021  4,531,300  5.01  
NVT ReCapital Investments Pte. Ltd       10,745,000            10,745,000  07/02/2021    0.00  
NVT Belton Investments Ltd       6,400,870    6,400,870  04/02/2021  28/02/2021    6,400,870  08/02/2021    0.00  
NVT Hoàng Anh Dũng Thành viên HĐQT      51,420  25,000,000    17/09/2019  16/10/2019      16/10/2019  51,420  0.06  
NVT Phạm Quốc Khánh               21,720,000    16/09/2019  21,720,000  24.00  
NVT ReCapital Investments Pte. Ltd       32,465,000    21,720,000  15/09/2019  14/10/2019    10,745,000  16/09/2019  21,720,000  24.00  
NVT Belton Investments Ltd       6,693,840    330,840  18/06/2019  17/07/2019    292,970  17/07/2019  6,400,870  7.07  
NVT Phùng Quang Việt       4,430,000          100,000  10,000  13/12/2018  4,520,000  4.99  
NVT Hoàng Anh Dũng Thành viên HĐQT      1,053,420    1,000,000  06/03/2018  04/04/2018    1,002,000  14/03/2018  51,420  0.06  
NVT Hoàng Anh Dũng Thành viên HĐQT      1,053,420    1,000,000  16/01/2018  14/02/2018      14/02/2018  1,053,420  1.16  
NVT Hoàng Anh Dũng Thành viên HĐQT      1,053,420    1,000,000  12/12/2017  10/01/2018      10/01/2018  1,053,420  1.16  
NVT Hoàng Anh Dũng Thành viên HĐQT      1,053,420    1,000,000  26/10/2017  24/11/2017      24/11/2017  1,053,420  1.16  
NVT Hoàng Anh Dũng Thành viên HĐQT      1,053,420    1,000,000  20/09/2017  19/10/2017      19/10/2017  1,053,420  1.16  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.