TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK NTC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
30/09/2022 0.00  170.00  167.19  -0.10 (-0.06 %)    14,349  2,399,165,300  170.10  168.00  170.00  166.00 
29/09/2022 0.00  169.70  170.08  -1.30 (-0.76 %)    6,104  1,038,141,300  171.00  170.1  171.10  169.70 
28/09/2022 0.00  172.90  170.96  0.40 (0.23 %)    12,916  2,208,066,600  172.50  172.50  172.90  170.00 
27/09/2022 0.00  172.00  172.49  0.50 (0.29 %)    3,751  647,114,800  171.50  172.0  173.00  172.00 
22/09/2022 0.00  172.00  170.79  1.70 (1.00 %)    2,234  381,557,400  170.30  170.00  172.00  170.00 
21/09/2022 0.00  173.80  170.30  5.60 (3.33 %)    14,980  2,551,026,000  168.20  168.2  174.00  168.00 
20/09/2022 171.00  171.00  171.00  1.80 (1.06 %)    6,224  1,046,902,000  169.20  168.00  171.50  167.00 
19/09/2022 169.00  169.00  169.00  -1.20 (-0.71 %)    10,504  1,776,992,000  170.20  169.0  171.90  168.00 
16/09/2022 169.90  169.90  169.90  -1.30 (-0.76 %)    4,963  844,730,000  171.20  170.00  172.40  169.90 
15/09/2022 170.00  170.00  170.00  -2.70 (-1.56 %)    9,734  1,666,602,600  172.70  171.1  173.00  170.00 
14/09/2022 174.50  174.50  174.50  0.70 (0.40 %)    2,440  421,351,600  173.80  173.50  174.50  171.00 
13/09/2022 174.00  174.00  174.00  -1.70 (-0.97 %)    12,087  2,100,523,500  175.70  175.0  176.00  170.20 
12/09/2022 176.00  176.00  176.00  0.50 (0.28 %)    2,130  374,255,500  175.50  176.00  176.20  175.00 
09/09/2022 176.50  176.50  176.50  0.90 (0.51 %)    5,500  965,090,000  175.60  178.0  178.00  175.00 
08/09/2022 177.40  177.40  177.40  -0.30 (-0.17 %)    5,100  895,560,000  177.70  176.90  177.70  175.00 
07/09/2022 176.00  176.00  176.00  -3.30 (-1.84 %)    10,500  1,865,390,000  179.30  180.2  180.20  176.00 
06/09/2022 178.20  178.20  178.20  -1.40 (-0.78 %)    9,107  1,633,209,600  179.60  179.60  180.50  178.00 
05/09/2022 179.50  179.50  179.50  -4.10 (-2.23 %)    12,000  2,155,670,000  183.60  183.0  183.00  176.00 
31/08/2022 184.00  184.00  184.00  -0.20 (-0.11 %)    2,800  514,140,000  184.20  184.20  184.90  183.00 
30/08/2022 183.00  183.00  183.00  -2.20 (-1.19 %)    15,000  2,763,590,000  185.20  185.0  188.00  183.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.