MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NED - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NED Dương Văn Quyền Thành viên HĐQT      2,500,000    17/02/2023  15/03/2023  2,100,000    17/02/2023  2,100,000  5.19  
NED Mai Văn Dương Chồng  Vũ Thị Trà  Thành viên BKS  6,100    6,100  02/02/2023  02/03/2023    6,100  15/02/2023    0.00  
NED Mai Văn Dương Chồng  Vũ Thị Trà  Thành viên BKS  12,100    12,100  21/12/2022  18/01/2023    6,000  17/01/2023  6,100  0.02  
NED Trần Văn Huyên Chủ tịch HĐQT      573,400  4,050,000    21/11/2022  20/12/2022  1,654,100    25/11/2022  2,227,500  5.50  
NED Mai Văn Dương Chồng  Vũ Thị Trà  Thành viên BKS          12,100    28/10/2022  12,100  0.03  
NED Trần Văn Huyên Chủ tịch HĐQT      19,700  4,100,000    12/07/2022  10/08/2022  553,700    02/08/2022  573,400  1.42  
NED CTCP Đầu tư tập đoàn Hoàng Long       4,200,000    12/07/2022  10/08/2022  2,227,500    15/07/2022  2,227,500  5.50  
NED Trần Văn Huyên Chủ tịch HĐQT      10,100,000    10,100,000  29/09/2021  28/10/2021          0.00  
NED Trần Văn Huyên Chủ tịch HĐQT      10,100,000    10,100,000  29/09/2021  28/10/2021    10,080,300  15/10/2021  19,700  0.05  
NED CTCP Sông Đà Hoàng Long       5,049,779    5,049,779  29/09/2021  28/10/2021    5,049,779  13/10/2021    0.00  
NED Trần Văn Huấn Anh trai  Trần Văn Huyên  Chủ tịch HĐQT  368,900    368,900  27/09/2021  26/10/2021    368,900  28/09/2021    0.00  
NED Dương Văn Quyền Thành viên HĐQT      500,000    22/09/2021  21/10/2021      21/10/2021    0.00  
NED Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán trưởng      200,000    21/09/2021  20/10/2021      21/10/2021    0.00  
NED CTCP Sông Đà Hoàng Long       9,099,779    4,050,000  20/09/2021  19/10/2021    4,050,000  23/09/2021  5,049,779  12.47  
NED CTCP Sông Đà Hoàng Long       11,872,279    3,000,000  12/08/2021  10/09/2021    2,772,500  10/09/2021  9,099,779  22.47  
NED Dương Văn Quyền Thành viên HĐQT      1,000,000    09/07/2021  06/08/2021      06/08/2021    0.00  
NED CTCP Sông Đà Hoàng Long       14,072,279    3,000,000  07/07/2021  05/08/2021    2,200,000  05/08/2021  11,872,279  29.31  
NED CTCP Sông Đà Hoàng Long       19,053,379          18,900  5,000,000  30/06/2021  14,072,279  34.75  
NED CTCP Sông Đà Hoàng Long       19,053,379    5,000,000  25/06/2021  23/07/2021          0.00  
NED Bùi Thị Vân Thành viên BKS      200,000    24/06/2021  23/07/2021  10,600    09/07/2021  10,600  0.03  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.